Open huis Nova Collega Vao

HOOFDDORP Nova College Vavo in Hoofddorp houdt 3 juni van 19.00 - 21.00 uur Open huis op de Paxlaan 26. Bezoekers krijgen informatie over de vavo-opleidingen mavo/vmbo-t, havo en vwo.

De (deeltijd) vavo-opleidingen mavo/vmbo-t, havo en vwo van het Nova College bieden jongeren en volwassenen een extra kans om hun diploma te halen. Studenten leren op hun eigen manier en krijgen daarbij voldoende persoonlijke aandacht en begeleiding. Nova College Vavo verzorgt vrijwel alle reguliere vakken van het voortgezet onderwijs. Nieuwe vakken zijn maatschappijleer 2, filosofie, kunst/tekenen, kunst/drama. Ook een moderne vreemde taal leren is mogelijk: Frans, Duits, Spaans en Engels. Engels is inclusief voorbereiding op de examens voor de populaire Cambridge certificaten. Studenten doen per vak examen en volgen alleen de vakken die ze nodig hebben voor hun diploma en/of vervolgopleiding. Wie 18 jaar of ouder is, kan zichzelf aanmelden; jongeren tot 18 jaar hebben een uitbestedingsovereenkomst van hun middelbare school nodig.

Voor meer informatie novacollege.nl/vavo.