• Ton Dijkstra

Opnieuw botsing tussen Haarlemmermeer en TeleVerde

HOOFDDORP De gemeente en gebiedsontwikkelaar TeleVerde staan niet alleen bij de rechter lijnrecht tegenover elkaar, ook bij de gemeenteraad wordt op dit moment een harde strijd uitgevochten. De ontwikkelaar reageerde vorige week direct met een brief aan de raad nadat het college raadsvragen van GroenLinks had beantwoord. De conclusie van TeleVerde is glashelder: het college heeft de raad onjuist geïnformeerd.

Het conflict tussen de gemeente en TeleVerde, waarin de ontwikkelaar Chipshol van vader en zoon Poot een prominent aandeel heeft, speelt al geruime tijd. Het draait allemaal om bedrijfsgronden in Badhoevedorp-Zuid die de gebiedsontwikkelaar graag wil ontwikkelen maar waaraan de gemeente ondanks eerder gedane toezeggingen niet zou willen meewerken.

ONRECHTMATIG Vorig jaar stelde de rechtbank in Amsterdam TeleVerde in het gelijk. Volgens de rechter heeft de gemeente onrechtmatig gehandeld door de bestemming van het gebied in Badhoevedorp-Zuid niet te wijzigen. De ontwikkelaar schat de schade inmiddels op 406 miljoen euro. Over die claim loopt een zaak bij de rechtbank. De gemeente stelt zich echter op het standpunt dat zij vorig jaar ten onrechte is veroordeeld. Daarom is zij in hoger beroep gegaan. 

Directeur G. Troost van TeleVerde schreef in februari een brief aan de gemeenteraad, waarin hij aangaf dat het college zijn kop in het zand steekt door niet in te gaan op het aanbod van de ontwikkelaar om samen tot een minnelijke regeling te komen. Raadslid Peter Boerman van GroenLinks vroeg het college in een reeks schriftelijke vragen of dat klopt.

NIET JUIST Het college laat in de antwoorden op die vragen weten dat de mededeling van TeleVerde niet juist is. Volgens B en W heeft de ontwikkelaar nooit aangeboden om er samen uit te komen. Het college voelt daar trouwens ook niks voor, zo staat in de antwoorden, omdat het meent de zaak alsnog te gaan winnen.

Directeur Troost heeft in een nieuwe brief aan de raad verbijsterd gereageerd op het standpunt van het college. Hij schrijft dat TeleVerde vorig jaar bij de rechtbank al een voorstel heeft gedaan om tot een regeling te komen.

Frits Verhagen