Organisaties en inwoners doen oproep gastvrij voor vluchtelingen

HAARLEMMERMEER Namens een twintigtal Haarlemmermeerse organisaties en tot nu toe bijna 400 Haarlemmermeerders is dinsdag 22 september een oproep gestuurd naar de gemeenteraad en Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer om ruimhartig te zijn in het opvangen van vluchtelingen.

De oproep sluit aan bij de gesprekken die de gemeente al met het Rijk voert over noodopvang. "Veel van onze inwoners voelen zich betrokken bij de vluchtelingenproblematiek en willen niet machteloos blijven toekijken", vervolgt de oproep. "Wij zien het als onze plicht als samenleving om naast deze vluchtelingen te staan en te doen wat in ons vermogen ligt om hun lot te verlichten."

GASTVRIJE GEMEENTE De ondertekenaars zeggen de vluchtelingen graag het gevoel te willen geven dat Haarlemmermeer gastvrije gemeente is. Zij bieden aan met het gemeentebestuur mee te denken "wat wij concreet in onze gemeente kunnen doen rondom het huisvesten van vluchtelingen en hun integratie in onze samenleving." Aan die integratie doen verscheidene ondertekenaars al mee, zoals met een migranten- en (ex) vluchtelingen-voetbaltoernooi en taallessen. Ook zijn veel organisaties bezig met gesprekken met Haarlemmermeerders en verhelderen van de oorzaken van de vluchtelingenstroom. Ook de dialoog christenen - moslims wordt op diverse manieren ondersteund, zowel door voorlichting als door ontmoetingen en gezamenlijke activiteiten.

De oproep eindigt met 'de hoop dat hier op korte termijn concrete stappen in worden gezet'. De brief wordt donderdagavond in de extra Raadsvergadering mondeling toegelicht. Dan worden ook de lijsten met individuele ondertekenaars aangeboden.

OPROEP In een paar dagen tijd hebben al bijna 400 mensen de oproep ondertekend. De initiatiefnemers, de Werkgroep Vluchtelingen Haarlemmermeer, met leden van Amnesty International, Raden van Kerken en Vluchtelingenwerk uit Badhoevedorp, Hoofddorp en Nieuw-Vennep, zijn daar blij verrast over. Werkgroeplid Leo Mesman: "Het laat zien dat er een brede steun is voor deze oproep. Buurgemeenten als Hilversum en Amsterdam nemen 1200 tot 1600 mensen op. Haarlemmermeer kan dan, als een van de welvarendste gemeentes van Nederland, toch niet achterblijven?"

De werkgroep wil doen wat in het vermogen ligt en ziet ook wel dat Nederland of de Europese Unie niet elke vluchteling kan opvangen. "Maar", zegt werkgroeplid Rien Wattel, "die stromen vluchtelingen langs de snelweg raken velen, de eerste vreugde op het strand van Lesbos die snel omslaat in angst en onzekerheid. Want stel je voor: leven in een land waar onophoudelijk aanslagen zijn of waar je je kind dag in dag uit niet te eten kunt geven, ís geen leven!"

Iedereen, die deze oproep nog niet ondertekend heeft en mee wil helpen aan een gastvrij klimaat voor vluchtelingen, kan dat alsnog doen. Het kan via een mail naar vluchtelingeninhaarlemmermeer@gmail.com.

Label:

Vluchtelingen