• Eigen foto

Overeenkomst over Concourslaan niet openbaar

HOOFDDORP De exploitatie-overeenkomst over de ontwikkeling van het gebied Concourslaan-Tuinweg in het centrum van Hoofddorp wordt niet openbaar. Het college van burgemeester en wethouders heeft een verzoek daartoe van advocaat G. Bosma uit Utrecht afgewezen.

Bosma is de raadsman van twee winkeliers aan de Concourslaan 53-55 die niet akkoord gaan met de verkoop van hun pand. Daardoor is de ontwikkeling van het gehele gebied flink vertraagd. Deze kwestie houdt de gemeenteraad al geruime tijd bezig. Openbare debatten werden steeds uitgesteld en achter de schermen wordt er flink overleg over gevoerd.

ONTEIGENING De beoogde ontwikkelaar, Kennemerland Beheer, wijst op een overeenkomst uit 2011 waarin de gemeente toezegt tot onteigening over te gaan als winkeliers niet aan het plan willen meewerken. Op grond van die overeenkomst wil de gemeente de onteigeningsprocedure starten.

De procedure kan echter nog niet beginnen, omdat de pandeigenaren Khemai en Bakker een omgevingsvergunning hebben aangevraagd voor hun eigen bouwplan. De gemeente moet daar eerst een beslissing over nemen voordat er over een eventuele onteigening kan worden besloten. Er wordt nog altijd onderhandeld over een akkoord, maar die gesprekken hebben nog niet tot een resultaat geleid.

WOB-VERZOEK Advocaat Bosma heeft een zogeheten WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) ingediend bij de gemeente voor de oorspronkelijke overeenkomst met Kennemerland Beheer uit 2011. Het college weigert dat echter, omdat er volgens B en W nog altijd grote financiële en economische belangen voor de gemeente spelen. De gemeenteraad heeft de geheimhouding van de overeenkomst in 2015 nog bekrachtigd en het college wil dat graag zo houden.

De raadsman van de pandeigenaren heeft ook een verzoek ingediend om de stukken te mogen zien over sportcomplex De Veldpost in Badhoevedorp. Deze gronden zijn in eigendom van Kennemerland Beheer, die het complex graag wil ontwikkelen. De gemeente is daar niet zo enthousiast over en wil de grond desnoods onteigenen. Het college beslist later over dit WOB-verzoek.