• Vorige week werd het hoogste punt van bouwproject 'Het Gemaalhuis' behaald.

    Jan Aukus

20.000 nieuwe huizen: Haarlemmermeer wil daar veel variatie in

HAARLEMMERMEER Minder eengezinshuizen en meer woningen voor allerlei doelgroepen zoals ouderen en jongeren. Dat is één van de doelstellingen van het woonbeleidsplan 2019-2025 dat het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld.

Haarlemmermeer heeft tot 2040 een woningbouwopgave van 20.000 huizen. Het college wil vooral een diverser aanbod dan nu beschikbaar is. Het woningaanbod bestaat nu vooral uit eengezinshuizen. Het college wil een goede samenwerking met de corporaties om de trend te veranderen.

Er wordt in het woonplan uitgegaan van vier verschillende woningen: die in het centrum van grote kernen, in het hartje van kleinere dorpen, hoogbouw zoals het nieuwbouwproject Hyde Park en landelijk wonen. B en W streven naar 50 procent betaalbare woningen. Niet alleen sociale huur, maar ook de middenhuur en sociale koop.

De wethouders Jurgen Nobel van Wonen en Mieke Booij van Woonbeleid hebben het plan vorige week gepresenteerd. Er komt onder meer een onderzoek naar meer zorgwoningen. Ook start de gemeente een proef met flexwoningen. De gemeenteraad heeft daarover eerder dit jaar een motie aangenomen.

Er wordt ook ingezet op zogeheten levensloopbestendige woningen. Mensen kunnen hier hun hele leven blijven wonen door aanpassing van de ruimte die ze nodig hebben en het aanbrengen van voorzieningen als daar behoefte aan is.

De gemeenteraad bespreekt het nieuwe woonbeleid op 19 december.

Frits Verhagen