• Ook Gerleen de Jong wil graag helderheid over wat en wanneer er gebouwd.

    Frans Tol
  • Nelia’s Hoeve van de familie Bulk. Rechts: het genoemde lege huis.

    Frans Tol
  • Frans Tol

Agrariërs willen helderheid Hoelang kan er nog geboerd worden in deel Getsewoud-West ?

NIEUW-VENNEP Wat zijn de plannen met de woningbouw in Getsewoud-West? Boeren die hier hun bedrijf voeren verkeren in grote onzekerheid. Moeten ze nog doorgaan met investeren of worden ze binnenkort gedwongen uitgekocht? Frans Tol maakte een rondgang in het gebied.

Gerleen de Jong, Cor Bulk en het loonbedrijf RVR aan de Rijnlanderweg in Hoofddorp zijn de drie agrariërs die nog het land bewerken tussen de IJweg, de Venneperweg, N207 en de Drie Merenweg. Dat is dus een deel van het toekomstige Getsewoud-West waar in de toekomst woningbouw gepland is. Deze grond is zo’n 20 jaar geleden opgekocht door een consortium van verzekeringsmaatschappijen en projectontwikkelaars. Zij zijn dus geen eigenaar meer maar hebben de grond in huurgebruik in verschillende vormen. Betalen gebeurt via een rentmeesterskantoor. Deze agrariërs willen helderheid over hun bedrijfszekerheid en willen weten wat de gemeentelijke plannen zijn. Of juist die van het consortium.

Haarlemmermeer wordt volgebouwd.

Daarbij gaat het bij Bulk en De Jong over investeringen in hun schuren, het stuk grond rond hun woning en de werktuigen. De Jong verwijst naar een artikel van Bart Boele in het Haarlems Dagblad met als kop Haarlemmermeer wordt volgebouwd. "Daarin staat dat wie van Haarlemmermeer houdt, er goed aan doet om het huidige landschap op foto’s vast te leggen omdat er de komende jaren - en dan vooral aan de westkant - duizenden woningen gebouwd zullen worden. Dus ook hier aan de westkant van Nieuw-Vennep. Daar stond bovendien een foto bij van juist die akkers tussen de IJweg en de Drie Merenweg. Voor mij als nieuwsgierige bewoner van Nieuw-Vennep en als correspondent was dat een mooie suggestie om eens een kijkje te nemen bij de drie bewerkers van deze akkers."

MIDDELWEG Op de plek waar de Middelweg nu loopt was ooit de Drie Merenweg gepland. Na protesten is die doorgangsweg opgeschoven maar wel helaas alleen maar tweebaans aangelegd. Niet slim met het oog op ontsluiting van toekomstige woningbouw daar. Nu loopt de Middelweg dwars door deze akkers. Aan het begin ervan tref ik een jongeman op een tractor die het deel tegen de Venneperweg aan het bewerken is voor het RVR loonbedrijf aan de Rijnlanderweg in Hoofddorp. Zij huren deze akkers met een jaarcontract voor 2020.
Deze grond was voorheen van Dirk Enthoven. Daarna was de grond van Arie Pruisen, de gebroeders Leen en Arie Kranenburg en Cl. Nieuwenhuis. De woning die zelf nog in redelijke staat is en bij deze 60 hectares omvattende akkers hoorde, is onbewoond en wordt via camera’s bewaakt door een bewakingsbedrijf. Maar een bijgebouw is afgebrand en aan het erf is te zien dat hier niet al te vrolijke dingen gepasseerd zijn.

NELIA’S HOEVE Als ik mijn weg wil vervolgen naar de volgende boerderij stuit ik op een hek. Terug dus om de Venneperweg en IJweg via een pad mijn weg te vervolgen naar Nelia’s Hoeve en de schuur met de intrigerende naam Voorheen ‘Het IJzeren Gebouw’. Aan het begin van dit pad vanaf de IJweg staat een bord met de tekst: ‘Vermeerderingsbedrijf zaaizaad en pootgoed. C.Bulk. IJweg 111.’ Bij Nelia’s Hoeve word ik te woord gestaan door Bettina Bulk, de echtgenote van Cor Bulk. Zij maakt mij duidelijk niets te weten over wat er in de toekomst met de nu door hun zoon Jan Dirk Bulk bewerkte grond gaat gebeuren: “Dat zouden wij best wel graag willen weten. Maar wij weten net zoveel als u. Het nieuws moeten wijzelf ook uit de krant halen.” Nelia’s Hoeve is een heel mooi en solide huis dat echter helaas en juist door die solide bouw in zijn geheel aan het scheefzakken is richting de ernaast gelegen sloot. Dat moet een hele zorg zijn voor de bewoners.

Ik weet dat er een grote behoefte aan nieuwe woningen is en dat wij daarvoor plaats moeten maken.

DISTELS De derde agrariër is Gerleen de Jong. Zoon van Pieter Tjalling de Jong die in 2015 overleed, en Laura de Jong-Bronkhorst, kleinzoon van Gerrit de Jong en Jans Enthoven. Zo’n honderd meter verderop van de woning van zijn moeder Laura woont zoon Gerleen: “Ja, wat kan ik vertellen over de toekomst hier. Ik weet dat er een grote behoefte aan nieuwe woningen is en dat wij daarvoor plaats moeten maken. Maar je hebt hier wel de wat opdringende aanwezigheid van de palen van het elektriciteitsnet van TenneT langs de N207 en de Drie Merenweg. We gaan het zien.”

Ook Gerleen wil graag helderheid over wat en wanneer. En dan niet omdat hij zo graag de veranderingen met woningbouw wil, maar voor de duidelijkheid over eventueel noodzakelijke investeringen. In 1985 ging Gerleen een maatschap aan met zijn vader en heeft het er sindsdien erg naar zijn zin. Zijn twee broers zijn wat anders gaan doen: “En omdat ik weet dat er hier nieuwbouw komt zal ik dus de laatste der Mohikanen zijn.”

Hij baalt wel van de onkruidoverlast die er richting zijn land overwaait vanuit de Venneperhout: “Omdat Staatsbosbeheer onvoldoende geld heeft om de Venneperhout goed te onderhouden waait al die onkruidrommel deze richting op. Vooral distelkruid.” Ook ondervindt hij aan de andere kant van zijn akkers last van overwaaiende takken vanaf de overkant van de Drie Merenweg. Daar zijn vooral bomen geplant met snelgroeiend waaibomenhout: “Het hele onderhoud daar is richting Zwaansbroek gewoon een aanfluiting.”

Frans Tol