• Eilandluchthaven Nagoya Chubu Centrair Airport in Japan.

    Wikipedia Commons: Behbeh

Cora van Nieuwenhuizen: 'Onderzoek luchthaven in zee later'

SCHIPHOL Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wil wachten met grootscheeps onderzoek naar een mogelijke luchthaven in zee. Dat bleek woensdagavond tijdens een plenair debat in de Tweede Kamer.

René de Leeuw

De minister wil eerst in de aanstaande Luchtvaartnota een brede afweging maken tussen de luchthaven in zee en alternatieve oplossingen. Daarbij kan worden bepaald aan welke randvoorwaarden een luchthaven in zee moet voldoen en pas daarna kan er zo nodig weer geld gestoken worden in verder onderzoek.

"Om nu al op voorhand, zonder dat we eerst bredere afwegingen hebben gemaakt, nieuw kostbaar onderzoek naar een luchthaven in zee te laten uitvoeren, daar ben ik echt niet voor," aldus Van Nieuwenhuizen. Dat is een grote tegenvaller voor de beweging richting eilandluchthaven die in een jaar tijd steeds meer van zich heeft laten horen. Daarbij komt dan nog dat de VVD-fractie - de grootste in de Tweede Kamer en ook de partij van Van Nieuwenhuizen - een luchthaven in zee niet meer ziet zitten.

COLUMBUS VVD-Kamerlid Remco Dijkstra verklaarde de indruk te hebben dat sommige partijen het idee van Schiphol in zee vooral gebruiken als argument om Schiphol voor vele jaren op slot te houden. "Dat accepteert de VVD niet. Hoewel een eiland technisch haalbaar is, zitten er meer nadelen aan dan voordelen. De nieuwe luchthaven is pas in 2040, 2050 gereed en dat betekent dat Schiphol tot die tijd op slot gaat en zijn relevantie als grote intercontinentale luchthaven snel zal verliezen. Met als gevolg banenverlies en verlies van verbindingen. Juist met het huidige Schiphol hebben we goud in handen. Schiphol kan op de huidige plek groeien. Op korte termijn naar 540.000. Op langere termijn naar meer. Schiphol ligt goed daar."

GROEI Lijnrecht hiertegenover stond Thierry Baudet (FvD), die een sterke verdere groei verwacht van de luchtvaart. "Richting 1 miljoen, 1,2 miljoen, misschien wel 1,5 miljoen vliegtuigbewegingen per jaar. Die kunnen we op Schiphol niet kwijt, ook niet met de regionale luchthavens erbij. Uit de quick scan die over een luchthaven in zee is gemaakt, staat dat Schiphol niet verder kan groeien dan tot 730.000 vluchten per jaar maximaal. Je kunt de groei niet ondervangen door verplaatsing van charters naar regionale luchthavens en treinverkeer, omdat het op Schiphol juist gaat om lange-afstandsverkeer."

Kamerleden dienden een reeks moties in, deels om toch onderzoek te gaan doen, deels om ook te kijken naar krimpscenario's. Daar wordt volgende week over gestemd.