• www.pixabay.com

Financiële positie gemeente Haarlemmermeer nog florissant

HAARLEMMERMEER De gemeente Haarlemmermeer staat er financieel nog erg goed voor. Volgend jaar hoeven de lokale lasten nauwelijks omhoog en wordt er naar verwachting geld overgehouden. Die positieve boodschap bracht het bijna voltallige college van burgemeester en wethouders deze week tijdens de presentatie van de begroting voor volgend jaar, de eerste in deze raadsperiode.

De jaren na 2020 zijn een heel ander verhaal, zei wethouder van Financiën, Jurgen Nobel. Bij ongewijzigd beleid koerst de gemeente op financiële tekorten af, oplopend tot ruim 5 miljoen euro in 2023. Het college is van plan om eind dit jaar met voorstellen te komen om vanaf 2021 geld te besparen om die tekorten te verminderen.

"Daarbij kijken we naar alles", aldus wethouder Nobel. "Er wordt ook rekening gehouden met de maatschappelijke effecten van de maatregelen die we willen nemen. Het worden afgewogen voorstellen."

Nobel en de andere collegeleden maken zich vooralsnog niet al te veel zorgen over de verwachte tekorten. De gemeente beschikt namelijk over een goed gevulde spaarpot.

Haarlemmermeer is de komende jaren nog altijd groeigemeente. De ambitie is om 20.000 woningen te bouwen tot 2040. Daar is geld voor nodig, zo hield wethouder Nobel zijn gehoor voor. De nieuwbouwprojecten worden weliswaar door ontwikkelaars bekostigd, maar de gemeente draait op voor voorzieningen als scholen en sportaccommodaties.

Jurgen Nobel gaat er nog steeds van uit dat er volop kan worden gebouwd in de polder, ondanks de actuele stikstofcrisis. Problemen doen zich volgens hem vooral voor bij natuurgebieden van Natura2000. Hoofddorp ligt daar zeker niet in de buurt, stelde de wethouder tevreden vast.

De begroting voor 2020 kent ook financiële risico's. Een daarvan is de nieuwe woonwijk Schuilhoeve in Badhoevedorp. De Raad van State beslist binnenkort of daar mag worden gebouwd in verband met het grondgeluid van vliegtuigen. KLM heeft de zaak aangespannen. Als de vliegmaatschappij gelijk krijgt, blijft de gemeente met een financiële tegenvaller achter. Volgens wethouder Nobel is dat eventuele tekort al afgedekt in de begroting.

De gemeenteraad bespreekt de begroting op 31 oktober.