• Waterschap Vallei en Veluwe

'Langs startbanen, rijkswegen en spoorlijnen Haarlemmermer is genoeg plek voor zonneakkers'

HAARLEMMERMEER Rond de Zwanenburg- en Polderbaan, ten noordoosten van Hoofddorp. Of langs de rijkswegen en spoorlijnen in de hele gemeente. Dat zijn de locaties waar grote zonneakkers kunnen komen, vinden het college en de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Verder worden op kansrijke locaties kleinschalige en lokale initiatieven voor zonneakkers toegestaan.

Zonne-energie zal in Haarlemmermeer een belangrijke rol spelen in het overgaan naar energiebronnen die duurzamer zijn dan de fossiele brandstoffen die we nu gebruiken. De gemeente wil zoveel mogelijk de daken van gebouwen gebruiken voor zonnepanelen. Dit zal echter niet genoeg zijn, omdat we in de komende jaren, vanwege het Klimaatakkoord, meer en meer over moeten gaan op duurzame energiebronnen. Er wordt dus ook gekeken naar zogenaamde zonneakkers, waar veel zonnepanelen voor een grote opwek van energie kan zorgen. De vraag is dan wel hoe je dat inpast in het landschap. Het is de bedoeling dat versnippering en verrommeling van het landschap wordt voorkomen. Daarom maakt de gemeente beleid voor zonneakkers, om de kaders aan te geven.

"Wat ik belangrijk vind", zegt wethouder Jurgen Nobel (Energietransitie en Woningbouw) "is dat de energietransitie niet ten koste van het unieke polderlandschap gaat. Laten we ook proberen om het land op meerdere manieren te benutten. Dus zonnepanelen recreëren én landbouw."

"Er is veel interesse van ondernemers die kleine- of grootschalige zonneakkers willen beginnen. We willen echter sturen op de manier waarop we met de ruimte omgaan. Daarom willen we een specifiek zoekgebied voor grootschalige zonneakkers aanwijzen en kanslocaties voor kleinschalige zonneakkers", zegt wethouder Ruimtelijke Ordening, zegt wethouder Mariëtte Sedee (Ruimtelijke Ordening).

Binnenkort is er een informatieavond over welke keuzes er allemaal zijn, als we het over duurzame energieopwek hebben. Dit gebeurt via een zogenaamde 'serious game'. Deelnemers kunnen zelf, met de kaart van Haarlemmermeer op tafel, kijken waar je het beste zonneakkers kunt doen en waar je een voorkeur voor windmolens hebt. Deze informatiebijeenkomst is op 10 december van 19.30 tot 21.30 uur in het raadhuis in Hoofddorp. Aanmelden kan via energie@haarlemmermeer.nl