• De Marktpleinkerk.

    maps

Marktpleinkerk niet heilig voor de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hoofddorp

HOOFDDORP Een eventuele sloop van de beeldbepalende Marktpleinkerk is niet uitgesloten, maar heel onwaarschijnlijk. Dat stelt Jan Wisse als woordvoerder van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hoofddorp. Het gebouw en het naastgelegen perceel worden meegenomen in de recente ontwikkelingen van het gebied ernaast, dat in handen is van Projectontwikkelaar Segesta.

De kerkenraad wil een verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden van verkoop. Op donderdag 22 augustus mogen kerkleden zich tijdens een gemeentevergadering uitspreken over de stellingname van de kerkenraad. "We staan op het punt 0," zegt Wisse duidelijk. "We weten niets van de plannen van de buurman maar we willen al wel meningen horen over hoe we ons moeten opstellen."

De stemming binnen kerkelijk Haarlemmermeer is verdeeld. "Aan de ene kant staan mensen die zeggen dat er al veel eerder tot sloop had moeten worden overgegaan. Er is nauwelijks ruimte voor doordeweekse activiteiten binnen dit gebouw, terwijl die steeds belangrijker worden. Ook op het gebied van comfort zijn er klachten. Het gebouw is bijvoorbeeld niet makkelijk warm te krijgen; het vergt heel veel gas.

"De tegenstanders van sloop wijzen juist op het nostalgisch aspect van het gebouw. Je hoort mensen vertellen over trouwerijen, begrafenissen en kinderen die er gedoopt zijn. De emoties lopen soms hoog op. Maar het zijn wel vaak stemmen van buitenaf."

Vanuit de gemeente Haarlemmermeer zal er weinig ondernomen kunnen worden want de kerk uit 1929 is geen monument, maar geldt slechts als beschermd dorpsgezicht. Een welstandscommissie kan in het uiterste geval een sloop nog wel voorkomen, maar de kans daarop is klein, ook al gezien de instelling van de gemeente op het gebied van infrastructuur, en de miljoenen die een verkoop opleveren.

"Als we tot verkoop overgaan, dan trekken we onze handen van het gebouw af en bepaalt de nieuwe eigenaar wat er gaat gebeuren," laat Wisse weten. Eén eis heeft Protestantse Gemeente te Hoofddorp echter wel: "We willen eerst een andere ruimte hebben voordat we tot verkoop en levering overgaan."

Eric Hoenson