• Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland beoordeelt Haarlemmermeer

HAARLEMMERMEER De provincie Noord-Holland beoordeelt ieder jaar hoe gemeenten het doen als het gaat om financiën, informatie en archiefbeheer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. Het jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2018 geeft inzicht in de beoordelingen per gemeente.

Een belangrijke taak van de provincie Noord-Holland is toezicht houden op de taken van gemeenten en waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Op basis van de beoordelingen bepaalt de provincie of extra toezicht nodig is of dat het toezicht versoberd kan worden.

ONGEDAAN Indien nodig kan de provincie zelfs slechte besluiten ongedaan maken of verwaarloosde taken zelf uitvoeren op kosten van de gemeente. Uit de beoordeling 2018 blijkt dat de provincie het toezicht heeft moeten verscherpen voor elf Noord-Hollandse gemeenten.

Benieuwd hoe de gemeente Haarlemmermeer het afgelopen jaar heeft gedaan? De resultaten van de beoordelingen uit 2018 zijn nu te zien op de website van de provincie. Om de beoordelingen van alle gemeenten inzichtelijk te maken zijn de gegevens ook verwekt in een interactieve kaart.

BEWONING Naast de vier onderwerpen waar de provincie jaarlijks over rapporteert zijn er drie thema's geselecteerd waar de provincie apart onderzoek naar doet: illegale bewoning op recreatieterreinen, brandveiligheid in zorginstellingen en roestvaststaal in zwembaden.

Meer weten over Interbestuurlijk toezicht? Kijk dan onderstaand filmpje.