• De Vrouwen van Badhoevedorp vieren hun jubileum in dorpshuis Badhoevedorp.

    Frans Witteman

Sluiting dorps- en wijkcentra Haarlemmermeer 'absoluut niet aan de orde'

HAARLEMMERMEER Het omvangrijke onderzoek naar het gebruik van dorps- en wijkcentra en andere accommodaties voor maatschappelijke activiteiten in Haarlemmermeer is afgerond. Wethouder Marjolein Steffens-van de Water zei deze week in een gesprek met vertegenwoordigers van de pers dat het onderzoek langer in beslag heeft genomen dan eerder gepland.

Het resultaat van het onderzoek is het Integraal Accommodatieplan (IAP) 2020, waarin alle accommodaties en activiteiten de revue passeren. Aanleiding voor het onderzoek was een rapport van de gemeentelijke Rekenkamercommissie, waarin de vraag werd gesteld of met name de dorps- en wijkcentra wel doelmatig worden gebruikt.

In de praktijk gebeurt het nogal eens dat een accommodatie slechts een paar keer per week bezet is. De vraag ligt dan voor de hand of die activiteiten niet kunnen worden samengevoegd met een wijkcentrum in de buurt. De gemeente zou dan gebouwen die niet meer nodig zijn kunnen verkopen.

Dat leidde in het verleden hier en daar tot onrust. Maar wethouder Steffens benadrukte dinsdag nog maar eens dat sluiting van gebouwen vooralsnog absoluut niet aan de orde is. Bovendien is sluiting van centra in kernen waar slechts één voorziening beschikbaar volgens de wethouder uitgesloten. Met andere woorden: inwoners van Burgerveen hoeven straks niet naar Weteringbrug om te klaverjassen en andersom.

Het plan gaat nu eerst de inspraak in. Daarna is het de bedoeling dat de gemeente het op wijkniveau gaat uitwerken. Het voornemen is om vier wijken of kernen per jaar onder de loep te nemen en omdat Haarlemmermeer in totaal 36 wijken en kernen telt gaat dat uitwerken nog wel even duren. Om dat proces uit te voeren is aanvulling met een halve baan noodzakelijk. Een en ander moet volgens Marjolein Steffens bij de komende voorjaarsrapportage worden geregeld.

Onderdeel van het plan is ook om de dorps- en wijkcentra duurzamer te maken. Die aanpak is in 2017 begonnen met het verduurzamen van wijkgebouw De Oude Waterwolf in Vijfhuizen. Daarna zijn andere gebouwen gevolgd. Het is de bedoeling dat komend jaar nog eens zes dorpshuizen energiezuiniger worden gemaakt.