• Sociaal makelaars zorgen voor minder eenzaamheid.

    Jan Aukes

Sociaal makelaars Haarlemmermeer zijn hun geld dubbel en dwars waard

HAARLEMMERMEER Voor elke euro die aan het sociaal makelen in Haarlemmermeer wordt besteed, lopen de totale opbrengsten voor gemeente, zorgverzekeraars, zorgkantoor, werkgevers, woningcorporaties en GGD op van 3,00 euro in het eerste jaar tot ruim 5,50 euro in het derde jaar.

Dit concludeert Dock4& organisatieadvies in zorg dat in opdracht van welzijnsorganisatie MeerWaarde onderzoek heeft gedaan naar het effect van de inzet van de huidige zeven sociaal makelaars in Haarlemmermeer.

Sociale contacten zijn essentieel voor het ervaren van gezondheid en geluk. Daarom ondersteunen sociaal makelaars van MeerWaarde inwoners bij het versterken van sociale contacten, zoeken naar zingeving en passende activiteiten door inwoners en organisaties in de wijk bij elkaar te brengen. Hierbij ligt de focus op preventie.

Sociaal makelen is in 2015 in Haarlemmermeer gestart als pilot met twee sociaal makelaars. Door het succes is dit aantal in 2017 uitgebreid naar vier en in 2018 naar zeven sociaal makelaars. De gemeente Haarlemmermeer is verantwoordelijk voor de financiering.

Directeur-Bestuurder Renata Fideli van MeerWaarde: "Sociaal werk is succesvol in Haarlemmermeer en daar zijn wij trots op. Onze medewerkers helpen inwoners via maatwerk bij het oplossen en voorkomen van problemen in hun dagelijks leven. Met als resultaat dat maatschappelijke uitval en doorstroming naar zwaardere zorg afneemt in plaats van toeneemt. Deze business case onderstreept het nut en noodzaak van ons werk én toont aan dat sociaal werk – naast maatschappelijk - ook economisch rendeert."

Volgens de onderzoekers leveren de investeringen in preventie via sociaal makelaars forse besparingen op voor stakeholders, naast de persoonlijke impact voor inwoners. Enkele voorbeelden: Vermindering van gezondheidsrisico's ten gevolge van eenzaamheid en kosten van depressie; minder huisartsbezoeken; minder kans op hart- en vaatziekte en beroerte; minder arbeidsproductieverlies, minder behandelingen en afname medicijngebruik; Voorkomen dat inwoners in het GGZ-circuit terecht komen; en minder bezoeken aan een psycholoog/psychiater.