• Venneper Dome impressie

    Raimond van den Broek

Veel reacties op Venneper Dome: 'Het is uit de klauw gelopen, maar wel ontzettend leuk'

NIEUW-VENNEP Het door de OVHZ op Facebook gepresenteerde plan "Venneper Dome"toekomst Nieuw-Vennep 2025, heeft op vele fronten de nodige reacties teweeggebracht. Reden genoeg om de bedenkers, Raimond van den Broek en Birgit Cramer-van den Bogaart, eens te vragen waarom zij tot het prestigieuze idee voor het centrum zijn gekomen. Is het helemaal een utopie of schuilen er mogelijkheden?

Tijdens een redactioneel overleg voor ZuidPost, het zakenmagazine voor ondernemers in Haarlemmermeer Zuid, realiseerden Van den Broek (Centrum commissie OVHZ) en Cramer zich eens te meer, dat ze de teloorgang van het centrum van Nieuw-Vennep een 'droevig gebeuren' vinden. "Het moet zeker opgeknapt worden en tijdens brainstormen, buiten de OVHZ om, stroomden de plannen voor het upgraden van het centrum".

We hebben het redelijk over de top getrokken

Denkend aan de Haarlemmermeer toen er nog op de Hoofdvaart werd gevaren, realiseerden ze zich dat het mooie centrum (kruising Venneperweg/Hoofdvaart) met de Witte Kerk, de Symfonie en horeca, eigenlijk op een unieke locatie aan het water ligt. Een gastvrije indruk maakt het echter niet. Tijd voor een rigoureuze aanpak. Nieuw-Vennep moet het kloppende watersporthart van Haarlemmermeer worden, met als meest ingrijpende een overkoepeling, een Dome, over het hele centrum waardoor eventuele evenementen altijd plaats kunnen vinden, zonder weersinvloeden.

"We hebben het redelijk over de top getrokken", zeggen de initiatiefnemers. "Om de Hoofdvaart bevaarbaar te maken, en hoe leuk zou het zijn om daar gewoon te kunnen varen, kwamen we al brainstormend uit bij Fort Aalsmeer. Als je daar de Ringdijk openmaakt kom je bij nog aanwezige sluizen, onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Het is wel ons erfgoed, waarom dat niet teruggeven aan de bewoners van Haarlemmermeer? Maar als je door de sluizen bent, komt een boot niet verder vanwege de A4. Ook bij Lijnden en het gemaal bij de Kaag kunnen we de vaarwegen open maken. Het water geeft levendigheid en ook rust. De plassen zijn zo dichtbij!"

ONDERZEEËR Van het een kwam het ander. Om een duidelijk beeld te schetsen werd met een drone een luchtfoto gemaakt van het centrum en met computeranimatie zijn alle plannen in kaart gebracht. Met onder de grote transparante koepel een binnenhaven, platbodems, terrassen aan het water, dakterrassen en een pretpark bij de Rustende Jager.

Met een knipoog zegt Van den Broek: "We willen voor het plan indien nodig gronden onteigenen, een Vennepers overkappingenbedrijf kan de Dome realiseren, evenementen als het Concours Hippique, de Feestweek en Meerlive kunnen hier dan plaatsvinden. Vanuit een Venneper Eye krijg je prachtig zicht op Park 21. We hebben de buitenlandse investeerder Flow Invest bereid gevonden om er geld in te steken. Erfgoed Haarlemmermeer is ook enthousiast. Boskalis heeft al een plan gemaakt voor het uitbaggeren en uitbreiden van de Hoofdvaart. Het Hoogheemraadschap wil het waterpeil verhogen. Er is al een bod gedaan op een onderzeeër bij de NDSM, die kan plaats bieden aan een escaperoom. Met het omvangrijke project wordt nog dit jaar begonnen en dit kloppende watersporthart van Nieuw-Vennep moet in 2025 klaar zijn".

Het is uit de klauw gelopen, maar wel ontzettend leuk 

DISCUSSIE Het is niet helemaal over de top getrokken, maar om de discussie op gang te brengen. Als je niks doet, gebeurt er niks. Het bestuur van de OVHZ hebben we tot het uur U buiten de ideeën gelaten. We wilden met een klap binnenkomen. Dat is gelukt. Het is uit de klauw gelopen, maar wel ontzettend leuk. Het is nu wel zo, dat Nieuw-Vennep er ook mee bezig is. Maar we worden ook 'afgeschoten', of we wel goed bij ons hoofd zijn. Er kwamen zoveel reacties. Mensen gaan hierdoor toch praktisch nadenken, dat is de bedoeling Als wij de gemeente Nieuw-Vennep zouden zijn, ziet het centrum er niet zo uit als nu. We hebben alles in Nieuw-Vennep, een actieve dorpsraad en Oranjevereniging, de Feestweek, evenementen, een saamhorig ondernemersklimaat, maar het is vechten tegen de bierkaai. Het marktgebouw gaat ook al niet door, dat kost te veel. We missen een gezellig gastvrij centrum, waar wat gebeurt. Daar moeten we de handen voor op elkaar krijgen. Gemeentelijke procedures zijn stroperig, je moet blijven duwen. De OVHZ wil met de Winkeliersvereniging Symfonie zorgen voor een groter draagvlak richting de gemeente. Laat deze Dome aanleiding zijn, dat de gemeente iets gaat doen aan de teloorgang van het centrum. We moeten knokken voor onze omgeving en houden de moed erin. Nieuw-Vennep is zoveel mooier dan we denken!"

Ria Meuleman