• Google Maps

Vele miljoenen voor nieuwe schoolgebouwen in Haarlemmermeer

HAARLEMMERMEER Het college van burgemeester en wethouders heeft een omvangrijk plan aangenomen voor de bouw van nieuwe schoolgebouwen en renovatie van bestaande scholen in Haarlemmermeer. Het is de bedoeling dat de nieuwbouw volledig energieneutraal wordt gebouwd, zo zei onderwijswethouder Marjolein Steffens-van de Water deze week bij de presentatie van de plannen.

De gemeente kent al enige jaren een integraal plan voor de huisvesting van scholen. Dit plan heeft recent een update gekregen. De nieuwbouw en renovatie zijn gepland tot en met 2024 en voor die totale operatie is naar verwachting zo'n 90 miljoen euro nodig.

Veel schoolgebouwen zijn hard aan vervanging toe

Wethouder Steffens zei dat veel schoolgebouwen hard aan vervanging toe zijn. Ze zijn sterk verouderd en slurpen vaak energie. De ambitie is daarom om ze op het hoogste niveau van energieneutraal te realiseren. De opzet is om eerst die scholen aan te pakken die het hardst aan vervanging toe zijn.

Dat geldt bij voorbeeld voor de school De Kameleon in Zwanenburg, dat een samenvoeging is van de voormalige Meerbrug-school en Gaandeweg. De school heeft nu nog twee locaties, maar het is de bedoeling is de huidige locatie aan Kinheim te renoveren en uit te breiden. Het schoolgebouw aan de Plantsoenlaan is dan niet meer nodig.

Het schoolbestuur van De Kameleon, stichting Jong Leren, doet mee aan een proef van de rijksoverheid om de nieuwe school aardgasvrij te maken. Daarvoor wordt een subsidie van 350.000 euro gegeven. Het is de planning dat het nieuwe schoolgebouw in de zomer van 2021 in gebruik wordt genomen. De totale kosten worden geraamd op 6.1 miljoen euro, waarvan de gemeente het leeuwendeel voor haar rekening neemt. Het schoolbestuur draagt zo'n 500.000 euro bij en het Rijk dus 350.000 euro aan subsidie.

Het tweede grote project waarvoor het college een krediet aan de gemeenteraad vraagt is nieuwbouw voor het Hoofdvaart College en praktijkschool De Linie in Hoofddorp. De opzet is dat deze scholen samen een nieuw onderkomen krijgen in het Lincolnpark in Hoofddorp. De nieuwbouw moet vier bouwlagen krijgen, waarvan er eentje bestemd is voor een sporthal.

Sportwethouder Mieke Booij zei deze week dat er veel behoefte is aan ruimte om te sporten. In 2035 is er volgens prognoses behoefte aan twee tot vier nieuwe sporthallen, mede door de groei van het aantal inwoners in Haarlemmermeer.

De nieuwe sporthal annex gecombineerde school is volgens de planning in 2023 klaar en kan dan in het schoolseizoen 2023-24 in gebruik worden genomen. De investering bedraagt 33 miljoen euro, waarvan opnieuw de gemeente de belangrijkste geldschieter zal zijn.

Wethouder Steffens heeft de plannen intensief besproken met alle schoolbesturen. Die besturen zijn vaak verantwoordelijk voor de uitvoering. Er wordt ook ruimte gemaakt voor kinderopvang, zodat commerciële organisaties kunnen meebetalen aan de renovatie en nieuwbouw.

Volgend jaar komen meer schoolgebouwen aan de beurt. De plannen zijn uiteraard sterk afhankelijk van de huidige discussies over stikstof en PFAS die mogelijk roet in het eten kunnen gooien.