'Pioniers flink beschadigd' 

HOOFDDORP De nestor van honk- en softbalvereniging Hoofddorp Pioniers, Co Haspels, is boos op de gemeente én politiek. Volgens hem wordt zijn sportliefde ten onrechte in verband gebracht met fraude. "Pioniers is flink beschadigd."

Co Haspels benadrukt dat hij geheel op eigen titel spreekt. Hij heeft geen enkele binding meer met het bestuur van Pioniers. Volgens de Hoofddorper is hij de spreekbuis van alle leden, oud-leden en fans van de club die zich zorgen maken over alle negatieve publiciteit die de afgelopen maanden over de vereniging is heen gekomen.

Haspels stelt dat zijn club part noch deel heeft aan de fouten die zijn gemaakt bij de totstandkoming van het nieuwe honkbalstadion in Park21. "Het is een project van de gemeente en wij mogen als club slechts dat prachtige stadion gebruiken." Het zat de clubman in hart en nieren zo hoog dat hij een Facebookpagina heeft gemaakt waarop hij zijn ergernis over de gang van zaken de vrije loop laat. "Het college en de raad van Haarlemmermeer zouden eens duidelijk moeten communiceren dat het hier niet om Hoofddorp Pioners gaat maar blunderende ambtenaren van dezelfde gemeente die hier schuldig aan zijn." Co Haspels heeft bijna 4.000 steunbetuigingen gekregen voor zijn hartenkreet.

 

CONTANT BETALEN Volgens de Hoofddorper, die in ruim 40 jaar tijd vele functies heeft bekleed binnen de club en ook tot Lid van Verdienste is benoemd, blijkt in de praktijk dat Pioniers veel last heeft van de berichtgeving. "Onze materiaalman zegt dat hij nieuwe ballen contant moet afrekenen. Met een club die in verband wordt gebracht met frauduleuze zaken weet je het immers maar nooit. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat het moeilijker wordt om nieuwe sponsors binnen te halen. Mogelijke kandidaten zetten hun belangstelling op een laag pitje. Dit kan de club nog duur komen te staan."

Co Haspels zegt dat hij als Pioniers-man soms wel 5 keer per dag aan mensen moet uitleggen dat zijn club niks te maken heeft met het debacle met het stadion. "Er staat een nieuw seizoen voor de deur en we spelen op dit moment oefenwedstrijden. We horen onze tegenstanders zeggen: nou, dat is ook een ellende bij jullie. Ze hebben iets gehoord over Pioniersgate. Dat vind ik ook het ergste wat ik gehoord heb, Pioniersgate. Ook aan ouders van onze jeugdspelers moet ik voortdurend uitleggen dat er bij ons niks aan de hand is. De club staat overal buiten."

Haspels heeft zich ook rot geërgerd aan een filmpje op Youtube, waarin fractievoorzitter Paul Meijer van Forza! Haarlemmermeer voor het hoofdkantoor van KPMG wordt geïnterviewd over 'Pioniersgate'. "De heer Meijer heeft het allereerst steevast over Pioneers, terwijl we gewoon Pioniers heten. Die man weet totaal niet waar hij het over heeft. Hij kakelt maar door, terwijl het kant noch wal raakt. Politici beseffen totaal niet wat de gevolgen zijn voor een sportvereniging als de onze."

 

GRIEVEN De Hoofddorper heeft een email met al zijn grieven naar het college en naar de fracties in de gemeenteraad gestuurd, maar hij heeft daar bitter weinig op terug gehoord. "Alleen Johan Rip van de HAP heeft mij laten weten dat hij het heel vervelend vindt dat Hoofddorp Pioniers zo'n last heeft van de negatieve berichten. Hij gaat proberen de naam van Pioniers te mijden als er weer wordt gedebatteerd over de kwestie."

Co Haspels stelt dat alle partijen tevreden kunnen zijn met de verhuizing van het honkbalcomplex van Toolenburg naar Park21. "De gemeente heeft van Ymere flink veel geld gekregen voor de grond in Toolenburg. Alleen gebeurt daar nu helemaal niks. Het is een grote zandvlakte. De problemen zijn pas ontstaan toen de Amerikaanse Major Baseball League (MLB) bij de gemeente aanklopte om in het nieuwe stadion 3 wedstrijden te mogen spelen. Om het stadion daarvoor geschikt te maken, was een extra investering nodig. Toenmalig sportwethouder Michel Bezuijen heeft volgens mij in 2010 gezegd dat hij geen euro extra aan de gemeenteraad wilde vragen, omdat dan het hele project niet door zou gaan."

 

IN DE BUIDEL Haspels heeft er overigens alle vertrouwen in dat de MLB-wedstrijden ooit nog in Hoofddorp worden gespeeld. De nieuwe topman van de Amerikaanse honkbalbond zou zich daar na zijn aantreden positief over hebben uitgelaten. Volgens de Hoofddorper moet de gemeente nog diep in de buidel tasten om het onderhoud van het hoofdveld te kunnen blijven betalen. "Ik weet natuurlijk niet wat er over is afgesproken, maar de MLB betaalt de gemeente volgens mij terug als het stadion daadwerkelijk wordt afgehuurd. Dan pas komt er geld terug voor wat er nu al allemaal is uitgegeven."

Tot nu toe kost de MLB dus alleen maar geld. Dat is bijvoorbeeld voor het verblijf van twee Amerikanen, die vorig jaar 9 maanden lang in Nederland waren voor onderhoud van het hoofdveld. Haspels: "Dat heeft soms tot merkwaardige dingen geleid. Het is gebeurd dat een scheidsrechter zei dat er ondanks de regen kon worden gespeeld, maar dat een Amerikaan dat alsnog heeft tegengehouden. Dat kan natuurlijk niet." Binnenkort keren de Amerikaanse deskundigen weer terug op hun post in Hoofddorp.