• import

Plan voor Park21: e-cross

HAARLEMMERMEER Er is al heel wat over gediscussieerd en nog steeds moeten bewoners en bedrijven van nut en noodzaak van Park21 overtuigd worden. Maar, daar is het dagelijks bestuur van de gemeente Haarlemmermeer van overtuigd, het besluit om ooit met een 'Park van de 21e Eeuw' (nu Park21) te beginnen, is een goed besluit geweest. "De 160 ingediende plannen tonen dat aan", aldus de wethouders Horn en Nederstigt. "En elke maand komen er nog nieuwe bij."

Eén daarvan is het plan om een terrein in te richten voor e-cross, oftewel crossen met een elektrisch aangedreven crossmotor. Vooralsnog staat deze activiteit gepland aan de westzijde van het gebied bij het bestaande honkbalcomplex waar Hoofddorp Pioniers haar thuiswedstrijden speelt, het openbare parkeerterrein en de natuurspeeltuin. Het gaat om een tijdelijke locatie voor twee jaar, waarna een definitieve aangewezen moet worden. Maar er is ook nog het plan 'Holland World'. Hier is een investering mee gemoeid van 1 miljard.

Er is al heel wat over gediscussieerd en nog steeds moeten bewoners en bedrijven van nut en noodzaak van Park21 overtuigd worden. Maar, daar is het dagelijks bestuur van de gemeente Haarlemmermeer inmiddels wel van overtuigd, het besluit om ooit met een 'Park van de 21e Eeuw' (nu Park21) te beginnen, is een goed besluit geweest. Niet alleen het grote aantal gerealiseerde initiatieven toont dat aan, aldus de wethouders Horn en Nederstigt, maar ook het grote aantal dat nog in de planfase zit. "En elke maand komen er nog nieuwe bij."

Het gaat goed met Park21, het gebied van zo'n 1.000 hectare tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep, dat (vanaf medio 2011, het jaar waarin het eerste plan gepresenteerd werd) in kleine stappen moet veranderen in een grootschalig groen- en recreatiegebied en dat in die nieuwe functie vooral moet dienen ter compensatie voor alle bouw- en woonactiviteiten in de eigen omgeving, dus Haarlemmermeer. Maar dat Amsterdam er meteen van kan meeprofiteren door de grote toestroom van toeristen ook te kunnen wijzen op aantrekkelijke projecten in een bredere regio, dat is wel meegenomen. Aldus wethouder Tom Horn, in het college eerst verantwoordelijke voor het project Park21.

"Dit gebied is voornamelijk bedoeld voor onze eigen inwoners die op loop- en fietsafstand moeten kunnen genieten van en in hun woonomgeving", aldus de wethouder bij de presentatie van de nieuwste voortgangsrapportage over Park21.

En dat genieten kunnen en doen ze steeds meer, toonde hij meteen aan aan de hand van een aantal recente voorbeelden. Eén daarvan is de onlangs gehouden Landschapstriënnale waarbij niet alleen gekeken werd naar het landschap, maar er ook allerlei activiteiten waren om datzelfde landschap te gebruiken, te ontdekken en te begrijpen middels onder meer excursies, expertmeetings, symposia, een Innovatiefestival, een streekproductenmarkt, theaterfestival en muziek.

Zomerweken Horn: "Het was één groot succes met rond de 10.000 bezoekers. En dan de PARK21 Zomerweken in begin juli. Bijna alle evenementen waren uitverkocht. Met als hoogtepunt een openluchtbioscoop met wel 400 bezoekers en het bierfestival met op het toppunt 500 bezoekers. Totaal waren er meer dan 2.000 bezoekers. Park21 doet het dus goed", was zijn conclusie die wethouder John Nederstigt alleen maar kan bevestigen.

"Op dit moment hebben al zo'n 160 initiatieven ons bereikt en daar komen elke maand nog nieuwe voorstellen bij." Hij kon zijn woorden meteen bevestigen met een aantal concrete plannen, zoals een agrariër die zijn bedrijf wil omvormen tot een herenboerderij. Of een andere agrariër die zijn boerderij wil omvormen tot een stoeterij (fokkerij) inclusief een kleinschalige pensionstalling. Allemaal op vrijwillige basis en zonder dat de gemeente onteigent, want dat laatste is de gemeente zeker niet van plan. "Het enige wat wij doen is een bestemmingsplan ontwikkelen dat ruimte en daarmee zekerheid geeft dat dergelijke initiatieven ook ontwikkeld kunnen worden. Daarmee kun je financierders over de streep trekken."

1 miljard Een mooi voorbeeld daarvan is het initiatief van meerdere partijen om Holland World te realiseren. Hiermee is een bedrag gemoeid van 1 miljard euro. Ruim 60 procent is toegezegd, het restant 'wacht' op een afgerond bestemmingsplan. Het college verwacht deze in 2020 klaar te hebben.

Een ander voorbeeld is het inrichten van een festival- annex evenemententerrein. Een gezamenlijk plan van MOJO en ID&T voor een terrein ter hoogte van het huidig baggerdepot. "Park21 is wellicht nooit af", aldus Nederstigt", omdat er steeds nieuwe ontwikkelingen zijn. "Maar binnen 5 jaar ziet dit gebied er echt heel anders uit."