'Plannen voor centrumgebied Hoofddorp onvoldragen'

HOOFDDORP De gemeenteraad heeft zich donderdagavond niet diepgravend gebogen over de invulling van het centrumgebied in Hoofddorp. Een meerderheid besloot een inhoudelijke discussie daarover uit te stellen tot na de zomer.

Het voorstel tot uitstel kwam van VVD-fractievoorzitter Henk Kuipers, die het raadsvoorstel voor Hoofddorp-Centraal als 'onvoldragen' bestempelde. Volgens Kuipers is er veel voor te zeggen om het plangebied uit te breiden. De plannen voor Hoofddorp-Centraal gaan nu uitsluitend over het gebied tussen het raadhuis en het NS-station.

Centrummanager Sonja Olthuis van Hoofddorp Winkelstad pleitte er al voor om het gebied uit te breiden. Ook het raadhuis en het winkelcentrum zouden bij de plannen betrokken moeten worden.

De beoogde invulling van het centrumgebied is tot stand gekomen na een intensieve participatie van ondernemers en inwoners uit het gebied. De raadsfracties waren daar gisteravond enthousiast over. Toch viel hier en daar ook kritiek te beluisteren. PvdA-raadslid Mieke Booij vroeg zich af of wel alle organisaties en inwoners voldoende de kans hebben gehad om mee te praten.

Wethouder Marjolein Steffens-van de Water van Participatie reageerde daarop met een waslijst aan instellingen en groepen die allemaal zijn uitgenodigd om mee te praten en te denken. Vastgoedeigenaren zijn tot nu toe terughoudend geweest, maar die willen liever 1 op 1 met de gemeente overleggen. Daar is nu nog alle gelegenheid voor, want pas in maart volgend jaar moet een uitvoerbaar plan op tafel liggen.

De meest humoristische bijdrage aan het debat kwam van schouwburgdirecteur Joep van Dijk. Hij noemde het Raadhuisplein onder meer 'het voorportaal van een autosloperij', een 'nucleaire warzone' en een 'sloppenwijk van Las Vegas'. Van Dijk riep de gemeenteraad op om samen met de gebruikers van het Cultuurgebouw het Raadhuisplein zo in te richten dat het plein een 'hartverwarmend groen hart' van het uitgaansgebied wordt.