• Nu er geen advies van de Alderstafel komt, moet de Haagse politiek zelf luchthavenbeleid bedenken.

    René de Leeuw

Politiek is nu aan zet over Schiphol

SCHIPHOL Nu er geen advies gekomen is van de Alderstafel, moet de nationale politiek zelf beleid gaan maken voor de toekomst van de luchthaven. Polderen lijkt uitgewerkt, in ieder geval voor vraagstukken waarin de belangen van de betrokkenen diametraal tegenover elkaar staan.

In het verleden lukte het nog door middel van 'polderen' aan de Alderstafel tot adviezen aan de regering te komen, zodat de Haagse politiek zelf niet hoefde na te denken. De mooiste afspraak die aan de Alderstafel is gemaakt is de zogeheten fifty-fifty-regel: de geluidswinst van stillere vliegtuigen gelijkelijk verdelen tussen luchtvaartsector en omwonenden.

Als stillere vliegtuigen jaarlijks 40.000 vluchten mogelijk maken, dan krijgt de luchtvaart er 20.000 bij. De andere 20.000 worden niet benut, zodat het rond Schiphol niet alleen drukker, maar ook stiller wordt. Dit systeem had in 2020 in werking moeten treden, na het bereiken van 500.000 vluchten per jaar. Dit compromis, waarbij iedereen (deels) zijn zin krijgt, is echter gestrand in het zicht van de haven.

"Helaas is deze benadering een bron gebleken van verdeeldheid en heeft zij geleid tot het tegendeel van wat werd beoogd," aldus beroepspolderaar en ORS-voorzitter Hans Alders. De milieueffectrapportage, die aangaf dat er best wel wat 'geluidsruimte' aanwezig is, werd onderwerp van heftige controverses. Je kunt op verschillende manieren tegen die geluidsruimte aankijken en dat moet volgens Alders eerst worden opgelost, voordat je winst kunt verdelen.

IDEEËN Over hoe het verder moet heeft ieder zijn eigen ideeën. Schiphol-topman Dick Benschop pleit voor gematigde groei, waarbij meer vluchten worden gecompenseerd door stillere vliegtuigen. Bewoners, maar ook gemeenten en provincies, willen pas over groei praten als lopende afspraken zijn nagekomen.

Ze willen een einde aan het gedogen waarbij noch op het oude, noch op het nieuwe geluidsstelsel wordt gehandhaafd, en het aantal nachtvluchten moet omlaag van 32.000 naar 29.000. Ook willen zij antwoorden op vragen als: hoeveel luchtvaart willen wij, hoeveel kan de omgeving aan en waar moet dit plaatsvinden?

VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer geeft als antwoord op de laatste vraag: Schiphol moet naar zee: "Er ontstaat dan op de plek van Schiphol ruimte voor zo'n 200.000 woningen." Aanleg kan wel tot zo'n 40 miljard euro kosten, maar De Boer verwijst naar een plan van de bureaus KuiperCompagnons en Fakton, die ervan uit gaan dat met woningbouw 13 tot 17 miljard euro kan worden terugverdiend.

"Zo wordt de aanleg van een vliegveld op zee interessant voor pensioenfondsen en is het voor de staat een betaalbaar en realistisch scenario," aldus De Boer. Volgens Fakton duurt aanleg van Schiphol in zee tien tot vijftien jaar. De Boer meent dat haast geboden is, "aangezien de Noordzee steeds voller wordt met windparken, scheepvaart en natuurontwikkeling."