• internet

Besluit over ja/ja-sticker in Haarlemmermeer uitgesteld

HAARLEMMERMEER De gemeenteraad heeft vorige week nog geen besluit genomen over de invoering van de zogenoemde ja/ja-sticker in Haarlemmermeer. De raad was gevoelig voor de oproep van burgemeester Marianne Schuurmans om een beslissing uit te stellen, omdat zij bezig is met een nader onderzoek naar de gevolgen.

De ja/ja-sticker op de brievenbus moet reclamedrukwerk tegenhouden. Ondernemers en verspreiders zijn faliekant tegen, omdat ze daarmee hun reclamefolders niet meer bij mensen thuis kunnen krijgen. Dat leidde in Amsterdam tot een rechtszaak, die kort geleden door de gemeente is gewonnen. De ja/ja-sticker heeft dus de goedkeuring van de rechter en is daarom inmiddels in meerdere gemeenten ingevoerd.

OUDE MOTIE Dat was voor GroenLinks reden om een oude motie uit het archief te halen. Het weren van vele kilo's ongevraagd papier is volgens raadslid Piet Schouten goed voor het milieu.

HAP-raadslid Sophie van de Meeberg wees de voorstanders van de sticker erop dat de VNG gemeenten heeft opgeroepen om nog even te wachten met de invoering. Voor VVD-fractievoorzitter Beryl van Straten hoeft de sticker er helemaal niet te komen. Volgens haar zijn de reclamefolders een legitieme mogelijkheid van het midden- en kleinbedrijf om zich bekend te maken bij de consument en mag dat niet worden gedwarsboomd. Zij noemde de sticker een 'te vergaande betutteling'.

SNELLE INVOERING CDA-fractievoorzitter Herman Koning was wel voor een snelle invoering van de sticker. Hij had berekend dat er per huishouden 33 kilo papier per jaar wordt weggegooid en dat bij ja-ja op de brievenbussen er jaarlijks 600.000 kilo kan worden bespaard. "Wij van het CDA voelen ons rentmeester van deze aarde. Het is een kwestie van keuzes maken."

Hoewel burgemeester Schuurmans over een 'zeer sympathieke' motie sprak die ongetwijfeld veel papier spaart, raadde zij de raad toch af nu al voor invoering van de sticker te kiezen. De burgemeester is nog bezig met een oriënterend onderzoek, zo zei ze. Zo moet er bij voorbeeld meer duidelijkheid komen over de positie van de lokale kranten. Raadslid Schouten zei dat deze niet onder de ja/ja-sticker vallen.

UITSTEL Ook zijn er nog volop vragen over verspreiders van drukwerk. Schuurmans vroeg dus om uitstel. "De motie komt iets te vroeg." Piet Schouten zei dat een uitstel van een half jaar toch wel voldoende moet zijn. De burgemeester reageerde lachend dat ze dat signaal goed heeft begrepen.