• D66

D66 maakt zich ernstig zorgen over zorgfraude in gemeente

HAARLEMMERMEER D66 Haarlemmermeer maakt zich ernstige zorgen over zorgfraude in de gemeente. De partij heeft naar aanleiding van het verschijnen van een rapport van het Informatie Knooppunt Zorgfraude vragen gesteld aan het college. 

Eerder deze maand is het eindrapport van het Informatie Knooppunt Zorgfraude, 'Fraude en zorgverwaarlozing bij beschermd en begeleid wonen' getiteld, verschenen. "Dit rapport bevat, naast onderzoeksresultaten die te verwachten waren, ook zeer schokkende resultaten en tien aanbevelingen", zo schrijft de D66-fractie. "Wat D66 betreft zijn de onderzoeksresultaten over zorgfraude met Persoonsgebonden budgetten (pgb's) niet geheel onverwacht. D66 is wel zeer geschokt en bezorgd over de geconstateerde signalen van zorgverwaarlozing."

ONGESCHOOLD Een aantal uitkomsten van het rapport zijn bijvoorbeeld de constatering dat op jaarbasis 1.500 cliënten te maken hebben met een aanbieder waar fraude en/of zorgverwaarlozing wordt vermoed. Dit vertegenwoordigt een omzet van 63,5 miljoen euro per jaar. Bij zorgverwaarlozing gaat het volgens het rapport onder meer om te weinig uren noodzakelijke zorg ontvangen of ongeschoold of te laag geschoold personeel waardoor onveilige situaties ontstaan.

Nog ernstiger zijn gevallen waarin zelfs gesproken wordt over prostitutie, bedreiging en dagbesteding in een wietplantage. Er wordt een ontwikkeling gesignaleerd waarbij criminele netwerken zich gaan richten op het gebied van zorg middels een pgb omdat dit een relatief makkelijk manier zou zijn om geld te verdienen.

RAPPORT D66 heeft daarom vragen aan het college gesteld. De partij wil onder meer weten of de gemeente Haarlemmermeer of de centrumgemeente Haarlem heeft meegewerkt aan het rapport en of er in Haarlemmermeer signalen zijn van fraude en zorgverwaarlozing bij beschermd wonen. Daarnaast vraagt de partij hoe het college eventuele signalen oppakt en onderzoekt.

"Juist bij deze kwetsbare groep moet de zorg goed en veilig zijn", vindt D66-raadslid Charlotte van der Meij. "En die zorg moet betaalbaar blijven dus fraude kan niet getolereerd worden."