• ANP Foto

GroenLinks wil een Mailieveld op Schiphol Plaza

SCHIPHOL Schiphol Plaza zou een algemene ontmoetingsplek moeten worden á la het Malieveld in Den Haag. Dat opmerkelijke voorstel deed de fractie van GroenLinks tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar.

Fractievoorzitter Maaike Ballieux herinnerende eraan dat er half december nog een demonstratie was van Greenpeace tegen Schiphol, het zogeheten Protestival. Die verliep niet geheel vlekkeloos, want vanwege de veiligheid werden meerdere demonstranten door de marechaussee verwijderd. De fracties van GroenLinks en D66 hebben het college van burgemeester en wethouders er schriftelijke vragen over gesteld. Later in de week trad er een douaneorkest op in Schiphol Plaza. Volgens Ballieux zou het gebied daarom een bredere functie moeten krijgen voor allerlei openbare activiteiten. Zij sprak in dat verband over 'MaliePlaza'.

Omwille van de veiligheid mag er eigenlijk maar bitter weinig in het gebied

Sommige raadsfracties namen het voorstel van GroenLinks bloedserieus. Forza!-raadslid Michel van Dijk vond dat GroenLinks de plank volledig missloeg. Hij moest er niet aan denken dat er honderden boeren naar MailiePlaza zouden komen om de boel te blokkeren. "Dat wordt een grote chaos." Van Dijk had ook kritiek op GroenLinksers die onder de demonstranten waren en de regels die waren gesteld aan hun laars zouden hebben gelapt.

Ook VVD en PvdA verzetten zich tegen het idee van GroenLinks. De voornaamste reden was veiligheid.

Andere fracties namen de motie wat minder serieus. CDA-fractieleider Herman Koning sprak over een 'goedkope provocatie' van GroenLinks die maar beter snel kon worden afgekapt.

Locoburgemeester Jurgen Nobel, bij afwezigheid van Marianne Schuurmans de eerstverantwoordelijke voor orde en veiligheid, nam de motie wel serieus. Hij zei dat demonstreren een groot goed is, maar dat veiligheid centraal staat op Schiphol Plaza. Omwille van de veiligheid zou er eigenlijk maar bitter weinig mogen in het gebied.

D66-fractievoorzitter Joost Koomen benadrukte vooral de ludieke strekking van de motie. Volgens hem is het vooral bestemd voor de ideënbus van de luchthaven. Maaike Ballieux maakte duidelijk dat haar fractie vlak voor Kerst vooral een positieve boodschap wilde afgeven. "Als angst gaat regeren, krijgen we een heel nare samenleving." Zij pleitte daarom juist voor meer activiteiten op Schiphol Plaza. De motie werd tenslotte ingetrokken, want die had haar werk gedaan.