• Mieke Booij: “Het Haarlemmermeerse model blijkt te werken.”

    Jan Aukus

Haarlemmermeer is tevreden over hulp aan hulpbehoevende inwoners

HAARLEMMERMEER De zorg aan inwoners die hulp nodig hebben verloopt op dit moment goed, maar het Haarlemmermeerse college van burgemeester en wethouders vindt dat het altijd beter kan. De gemeente wil daarbij vooral maatwerk leveren, zei wethouder Mieke Booij van Zorg en Welzijn dinsdag bij de presentatie van het beleid voor de komende vier jaar.

De rijksoverheid heeft in 2015 meerdere sociale taken, zoals huishoudelijke hulp en jeugdzorg, overgedragen aan gemeenten. Deze zogeheten transitie van het sociale domein is in Haarlemmermeer geslaagd geweest. Inwoners die afhankelijk zijn van hulp, zijn over het algemeen tevreden over de zorg die ze krijgen.

“Het Haarlemmermeerse model blijkt te werken”, zo zei wethouder Booij niet zonder trots. Het college wil daarom de huidige koers voortzetten, maar hier en daar wat wel accenten veranderen.

Zo is er de komende jaren extra aandacht voor speciale woningen waar mensen ondanks een beperking kunnen blijven wonen. Daarnaast richt de gemeente zich ook extra op veiligheid. Als er signalen zijn van kinder- of ouderenmishandeling moet er eerder worden ingegrepen, zo is het plan.

Ook werk en inkomen is een onderdeel van het sociaal domein. Wethouder Ap Reinders is er verantwoordelijk voor in Haarlemmermeer. De inzet is de komende jaren om opnieuw meer mensen aan een baan te helpen. Haarlemmermeer telt op dit moment 1950 inwoners met een bijstandsuitkering.

Voor een gemeente met de grootte van Haarlemmermeer vindt Reinders dat een goed resultaat. Hij geeft aan dat onder dit aantal ook zo'n 400 statushouders vallen en een paar honderd mensen die op het punt staan om aan het werk te gaan.

De gemeente gaat zich ook extra inspannen om het onderwijs in de polder beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Dat is op dit moment nog niet overal optimaal. Ook werken in de zorg moet aantrekkelijker worden, vindt Reinders.

De wethouder gaat zich verder met zijn collega van Onderwijs sterk maken voor de aanpak van taalachterstand. Want wie het Nederlands niet goed beheerst, heeft ook minder kans op betaald werk, zo is het college overtuigd.