• Eigen foto

Raad ontevreden over leegstand in Etta Palmstraat

HOOFDDORP De gemeenteraad is ontevreden dat een deel van de panden aan de Etta Palmstraat in Hoofddorp leeg staat. Dat bleek vorige week tijdens een debat in de raad over de zogeheten najaarsrapportage.

De gemeente kocht de voormalige panden van de GGD ruim drie jaar geleden aan voor de huisvesting van statushouders en zogeheten spoedzoekers, mensen die met spoed een woning zoeken. De aankoop koste de gemeente ongeveer 3.1 miljoen euro.

In de Etta Palmstraat zijn tot dusverre nauwelijks spoedzoekers ondergebracht. Meerdere fracties waren daar vorige week kritisch over. CDA-fractievoorzitter Herman Koning vond dat met de huidige woningnood het niet verantwoord is dat deze woonruimte leeg staat. Ook andere partijen meenden dat er hoognodig iets met de lege ruimte moet gebeuren.

VOORWAARDEN Wethouder Mieke Booij van Woonbeleid zei dat de leegstand het gevolg is van de voorwaarden die de gemeenteraad zelf heeft vastgesteld. Daar kun je niet zomaar soepel mee omgaan, want als je anderen de kans geeft om in de Etta Palmstraat te wonen en er komen spoedzoekers die wel aan de voorwaarden voldoen, loop je de kans dat er dan geen onderdak meer is.

De wethouder zei opnieuw naar de regeling voor spoedzoekers te willen kijken en volgend jaar met een aangepast voorstel naar de raad te zullen komen.

TEKORTEN Verder zorgde de najaarsrapportage voor bijna uitsluitend tevreden gezichten. Eerder dit jaar vormden zich nog donkere wolken boven de financiële toekomst van de gemeente. Vanaf 2023 zou er rekening moeten worden gehouden met flinke tekorten die kunnen oplopen tot meer dan vijf miljoen.

Intussen is dat beeld aanzienlijk bijgesteld. De donkere wolken zijn nagenoeg verdwenen door de extra inkomsten die de rijksoverheid de gemeente in het vooruitzicht is gesteld.

Meerdere fracties waren slecht te spreken over de post juridische kosten. Die bedraagt inmiddels een half miljoen euro. Partijen vroegen zich af of dat geld niet beter kan worden besteed dan aan dure advocatenkantoren.