• Robin Utrecht

Statushouders Haarlemmermeer met bijstand op tijd terug uit buitenland

HOOFDDORP Minder dan 1 procent van alle inwoners met een bijstandsuitkering, onder wie dus ook statushouders, in Haarlemmermeer blijft langer dan de toegestane vier weken op vakantie in het buitenland. Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders op vragen van Forza!-raadslid Jordy Schaap.

Schaap stelde de vragen naar aanleiding van berichten dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning, zogeheten statushouders, voor een vakantie terugkeren naar het land dat ze juist zijn ontvlucht. De rijksoverheid heeft gemeenten daarom opgedragen alert te zijn op de vakantiebestemming van hun statushouders.

Bovendien zouden vluchtelingen te lang weg blijven. Als dat inderdaad het geval is, worden zij gekort op hun uitkering. Zoals gemeld komt dat in Haarlemmermeer dus nauwelijks voor.

Het college stelt dat de buitenlandse vakantiebestemming van alle inwoners met een bijstandsuitkering keurig wordt genoteerd. Uit privacyoverwegingen wordt niet openbaar gemaakt waar de uitkeringsgerechtigden naar toe gaan.

Raadslid Schaap wilde ook weten of er verblijfsvergunningen zijn ingetrokken van statushouders die te lang in het buitenland zijn gebleven. Het college antwoordt dat een zaak is van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid.

Forza! vroeg aan het college of het ermee eens is dat het draagvlak voor vluchtelingen in de samenleving onder druk komt te staan als statushouders gewoon op vakantie gaan naar hun land van herkomst. B en W antwoorden op die vraag dat het Rijk verantwoordelijk is voor het vreemdelingenbeleid en dat de landelijke overheid daarom de eerste aangewezene is om dit draagvlak te borgen.