• Google

Wethouder gaat verkeerssituatie Hoofddorp-Oost bekijken

HOOFDDORP Wethouder Marja Ruigrok van Verkeer en Vervoer gaat binnenkort zelf een keer naar Hoofddorp-Oost toe om de verkeerssituatie aldaar met eigen ogen te bekijken. De wethouder zegde dat vorige week tijdens de raadsvergadering toe na een noodkreet van bewoner Gijs Resoort.

Resoort zei dat het voetpad in het Arnolduspark vooral als fietspad wordt gebruikt. De inwoner voegde eraan toe dat zelfs raadsleden en wethouders zich hier schuldig aan maken en wierp daarna een kwade blik in de richting van wethouder Jurgen Nobel. CDA-fractievoorzitter Herman Koning vond die opmerking naderhand ongepast.

Volgens de wijkbewoner is de situatie voor voetgangers heel gevaarlijk. Hij vertelde dat hij er zelf geregeld met zijn zwaar invalide vrouw loopt en dat dit soms levensgevaarlijk is. Resoort vond het daarnaast een slechte actie dat de paaltjes bij het fietspad achter de Fanny Blankers-Koenhal zijn weggehaald. Daardoor rijden er volgens hem nu ook auto's op het fietspad.

Resoort zei te weten dat de wijkraad Hoofddorp-Oost hierover niet is geïnformeerd. Wethouder Ruigrok bestreed dat. Volgens haar is de maatregel wel degelijk afgestemd met de wijkraad. Het afsluiten van het fietspad zou ook een onveilige situatie opleveren.

Ruigrok beloofde de situatie te gaan bekijken. Raadslid Koning raadde haar aan daarbij ook met Gijs Resoort te gaan praten, omdat dit volgens hem veel kou uit de lucht haalt.