• Archief

Pomphouders zijn boos

HOOFDDORP Drie pomphouders uit Haarlemmermeer hebben vorige week bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de verplaatsing van benzinestation Benelite van de Burgemeester Pabstlaan in Hoofddorp naar de hoek van de Nieuwe Bennebroekerweg en Spoorlaan aangevochten. Volgens de bedrijven heeft de gemeente onvoldoende redenen om de verplaatsing door te zetten. De gemeente baseert de verplaatsing van het tankstation op een besluit uit 2008, waarin is vastgelegd dat er naar wordt gestreefd om zoveel mogelijk tankstations uit woonwijken te verwijderen.

Frits Verhagen

Het oorspronkelijke plan was dat naast het tankstation ook de broodjesshop en KwikFit van de Burgemeester Pabstlaan zouden worden verplaatst. Dat laatste gaat niet gebeuren. Het plan voor woningbouw is daarmee van de baan. De drie betrokken pomphouders, Kromhout, Kok en Van Kalmthout en Van Niel, betoogden vorige week bij de Raad van State dat daarmee het gehele plan voor verplaatsing van het benzinestation plus broodjesshop en KwikFit naar de prullenmand kan. Er is volgens hen immers geen woningbouw meer mogelijk.

De gemeente voerde echter aan dat verplaatsing van het tankstation nog altijd aangewezen is. Dat de shop en autobedrijf niet mee verhuizen naar de nieuwe plek doet aan die ambitie niks af, zo vindt de gemeente. De hoogste bestuursrechter van ons land doet naar verwachting 12 juni uitspraak in het geschil.

De zaak bij de Raad van State is symbolisch voor de al langere slechte relatie tussen de gemeente en de pomphouders in de polder. De ondernemers zeggen al in 2008 met de gemeente een afspraak te hebben gemaakt dat het aantal verkooppunten voor fossiele brandstoffen niet mag toenemen.

Wethouder Adam Elzakalai van Economische Zaken zegt echter dat die afspraken in 2014 zijn komen te vervallen nadat de gemeenteraad de nota commerciële voorzieningen had aangenomen. Die nota gaf wel de ruimte voor de komst van een nieuw benzinestation.

Een en ander leidde ertoe dat er thans plannen liggen om langs de A4 een nieuw multi-fuel-station te bouwen. De procedure daarvoor loopt nog. De pomphouders zijn er woest over. Ze vinden dat de gemeente onbetrouwbaar heeft gehandeld door de afspraken te schenden.

Sjef Maessen van Van Kalmthout en Van Niel trok vorig jaar fel van leer in de gemeenteraad. Hij verweet het college van B en W machtsmisbruik. Maessen stelt dat de verhouding met de gemeente ook nu nog uiterst moeizaam is.