• Jos van Rooijen
  • Jos van Rooijen
  • Jos van Rooijen

Proefwijk Rijsenhout kiest voor 'zwaarste' variant afval scheiden

HAARLEMMERMEER Inwoners van Haarlemmermeer moeten op termijn geen 200 kilo restafval per persoon per jaar inleveren, maar nog slechts 24. Dat resultaat moet bereikt worden door de huidige manier van afval scheiden, fors te verbeteren. Om te zien hoe dat het beste kan, start 16 januari een proef met drie varianten. Rijsenhout koos, zo op het eerste gezicht, voor de zwaarste. Bewoners leveren hier zelfs hun huidige bruine en groene rolemmers in.

Bewoners van Eiland 3 kozen voor een andere variant die, zo moet de proef leren, veel beter past bij hun woonwijk met veel laagbouw en eengezinswoningen, en op meerdere plekken ondergrondse containers. Variant drie wordt uitgevoerd in de Nieuw-Vennepse wijk Linquenda (hoogbouw en containers voor het afval).

Alle drie starten ze in dezelfde week en hebben dezelfde looptijd: 6 maanden. Dan moet duidelijk worden welke methode het best scoort om het uiteindelijke doel te bereiken: een nog hoger percentage gescheiden afval.

"Want", zo legt algemeen directeur Meerlanden BV Angeline Kierkels uit, "we doen het zeker niet slecht als het gaat om het gescheiden aanleveren van ons afval. Maar het kan nog veel beter. Op dit moment gooien we dagelijks nog te veel op één hoop en daarmee doen we onszelf en het milieu gewoon veel te kort. Door het afval beter te scheiden, kun je bijvoorbeeld meer kostbare grondstoffen terugwinnen. Dat levert aan de ene kant geld op, terwijl het aan de andere kant minder natuurlijke grondstoffen kost. En op het punt van groenafval levert het een schoner restproduct op, dus meer biogas."

Wethouder Nederstigt, wethouder duurzame economische ontwikkeling en energie: "En vergeet niet de eigen portemonnee. Wie minder afval aflevert, betaalt ook minder afvalstoffenheffing. Dubbele winst dus."

De titel van de proef is dan ook niet voor niets 'Winst uit je afval'. Het startmoment zelf was maandagmiddag. De startlocatie een woning op Eiland 3 in de wijk Floriande. Hier kreeg Nikkie Elfers, lid van bewonerswerkgroep 'Winst uit je afval' officieel het eerste startpakket uitgereikt inclusief folder hoe het afval (nog beter) te scheiden en vervolgens ook gescheiden in te leveren. Voor dat laatste wordt het aantal brengplekken op het eiland fors uitgebreid waardoor de maximale loopafstand zo'n 25 meter wordt.

"We hebben als bewoners bewust voor deze variant gekozen, ook omdat het goed past bij de manier waarop we nu al bezig zijn met afvalscheiden. Ik schat daarom de kans van slagen hoog in."

Het streefgetal van 24 kilo restafval moet in 2021 bereikt worden.

Zie tevens www.haarlemmermeer.nl/winstuitjeafval.