• Over 6 jaar wordt de tijdcapsule met onder meer briefjes die leerlingen aan zichzelf schreven opgegraven.

    Jos van Rooijen

Projectweek basisschool De Regenboog over de toekomst: Hoe zal het over 6 jaar zijn?

Jos van Rooijen

HOOFDDORP Staat er over een aantal jaren een robot voor de klas? Werken leerlingen straks nog in schriftjes of is alles digitaal? Leerlingen van christelijke basisschool De Regenboog weten de antwoorden ook niet, maar ze gaan er wel met elkaar heel goed over nadenken. En ze begraven een tijdcapsule die ze over 6 jaar opgraven.

Mochten de leerlingen zich vorig jaar tijdens de projectweek nog uitleven rondom 'Landen'. Dit jaar is gekozen voor 'Toekomst'. Want, is de motivatie van de leerkrachten: je geeft je leerlingen niet alleen heel veel kennis en kunde mee die ze nú al goed kunnen gebruiken. Je leert kinderen zich ook voor te bereiden 'op later'. Wat dat later ook moge zijn, vragen Isabelle uit groep 8, Merthe uit groep 6 en Santiago uit groep 2 (combinatiegroep 1/2) zich dat hardop af. Het blijft afwachten hoe het er over, bijvoorbeeld, 6 jaar uit ziet.

Die periode van 6 jaar is niet zomaar. Als onderdeel van de projectweek wil De Regenboog een tijdcapsule maken die ze deze week bij de school aan het Zandbos begraven met daarin verschillende voorwerpen van de kinderen. Elke groep mag één pakketje aanleveren waarbij het de bedoeling is dat al die pakketjes over 6 jaar opgegraven worden. Uiteraard in bijzijn van de kinderen die ze ook begraven hebben. Voor Santiago uit groep 2 nog makkelijk te doen, voor Isabelle en Merthe wordt het wellicht nog een leuke zoekklus voor het team die de capsule mag opgraven. "Een probleem voor later", aldus de juffen Eline en Danique die een toelichting geven op de projectweek nadat Isabelle, Merthe en Santiago hebben aangegeven of zij wel eens aan de toekomst denken. Bij Isabelle gaat het dan over paardrijden en zingen en over verhuizen naar Oostenrijk of Zwitserland, Merthe denkt dan al heel snel aan haar verjaardag, terwijl Santiago denkt aan een reis naar kokoseiland. Voor heel dichtbij hoopt hij dat alles goed gaat met mama, want binnenkort krijgt hij een broertje of een zusje.

Isabelle en Merthe laten desgevraagd weten geen behoefte te hebben aan een tijdmachine. Een toekomst die nog een verrassing is, is veel leuker. De projectweek sluit af met een kijkavond: woensdag 13 maart van 16.30 tot 18 uur. Die dag is er tevens een kijkdag.