• Eigen foto

Provinciale PVV stelt vragen over Haarlemmermeers zonnewegdek

HAARLEMMERMEER De PVV-fractie in de provincie Noord-Holland maakt zich zorgen over de gang van zaken rond het zonnewegdek in Haarlemmermeer. De partij heeft vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld over de kwestie. 

In maart 2019 maakte de gemeente Haarlemmermeer vol enthousiasme bekend dat er op de parallelweg langs de N232, de oude Fokkerweg in Oude Meer, een stuk zogenaamde 'Solaroad' is aangelegd. In het kort houdt dit in dat het wegdek gevormd wordt door zonnepanelen, waardoor het wegdek stroom opwekt. 

SCHADE Helaas duurde het niet lang voor de weg al weer dicht ging. Een week na de opening werd bekend dat er schade aan het wegdek was geconstateerd, en gingen er rijplaten over het wegdek heen. 

De kwestie is ook de PVV-fractie in Gedeputeerde Staten ter ore gekomen. 'De PVV maakt zich grote zorgen over de financiële gevolgen voor de Noord-Hollandse belastingbetaler. Immers, in januari is het besluit genomen om een kapitaalkrediet van meer dan een half miljoen euro ter beschikking te stellen voor een aandelenbelang in SolaRoad B.V..' Volgens de partij dreigen Noord-Hollanders nu twee keer 'de sjaak' te worden.

KWETSBAAR Daarom wil de PVV graag van Gedeputeerde Staten willen of het al voor het besluit werd genomen een half miljoen ter beschikking te stellen bekend was dat zonnewegdekken kwetsbaar zijn. Daarnaast vraagt de partij naar de financiële gevolgen van de herstelwerkzaamheden en is de partij benieuwd hoeveel geld de provincie precies in het bedrijf heeft gestoken en of er nog meer plannen zijn voor dit soort wegen.