• Eric van Lieshout

Provincie gaat Drie Merenweg verkeersveiliger maken

HOOFDDORP De provincie Noord-Holland neemt enkele maatregelen om de Drie Merenweg (N205) tussen Haarlem en Hoofddorp verkeersveiliger te maken. In de gemeenteraad van Haarlemmermeer vroeg D66-raadslid Pablo Meegdes herhaaldelijk aandacht voor het groot aantal ongelukken op de N205. In de Noord-Hollandse Staten deed D66-Statenlid Hein Struben dat.

Volgens de provincie scoort de Drie Merenweg qua verkeersveiligheid in Noord-Holland bovengemiddeld. Toch wordt er vaak hard gereden en vinden er in verhouding veel eenzijdige ongevallen plaats. Dit blijkt uit de verkeersveiligheidsanalyse naar de samenhang van de weginrichting en de ongevallen.

Naast snelheidscontroles door de politie wordt de verkeersveiligheid verbeterd door het aanbrengen van bermverharding aan de slootkant van de N205 tussen de N232 en de Vijfhuizerwegover een lengte van 3 kilometer.

Weggebruikers kunnen zo beter corrigeren als zij in de berm terecht komen. Dit is een maatregel die al langs meerdere provinciale wegen succesvol is. Ook wordt er ribbelmarkering op de weg aangebracht, zodat automobilisten horen als ze met hun wiel over de kantmarkering rijden en op tijd kunnen corrigeren.

Na overleg met de politie is gekeken welke maatregelen er op korte termijn genomen kunnen worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Deze afwegingen worden normaal gesproken in een studie gedaan, maar vanwege de veiligheidsanalyse is dat eerder gedaan.