• Joop Touw
  • Joop Touw

Provincie: Geen draagvlak voor grenscorrectie Spaarndam

SPAARNDAM Het dorp Spaarndam krijgt geen grenscorrectie. Dit betekent dat de situatie zoals die nu is (Spaarndam-West dat in Haarlem ligt en Spaarndam-Oost dat bij Haarlemmermeer hoort), blijft bestaan.

De provincie Noord-Holland heeft na verkennende gesprekken met de inwoners van het dorp en de beide betrokken gemeenten geconcludeerd dat er geen noodzaak of behoefte is om beide delen van het dorp onder een gemeente samen te brengen. 

FUSIE Aanleiding tot de verkenning is de fusie van de gemeente Haarlemmermeer en de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De nieuwe gemeente Haarlemmermeer is per 1 januari 2019 ontstaan en bij de behandeling van het wetsvoorstel nam de Tweede Kamer een motie aan over het dorp Spaarndam. Op basis van deze motie heeft de minister in maart van dit jaar de provincie gevraagd te bekijken of een grenscorrectie bij Spaarndam een duurzame oplossing is en op draagvlak kan rekenen.

De provincie heeft vervolgens gesproken met de Dorpsraad Spaarndam, de Initiatiefgroep Spaarndamis1 en de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem, waarbinnen het dubbeldorp Spaarndam ligt.  Uit deze gesprekken blijkt dat de gemeente Haarlemmermeer geen noodzaak ziet voor een grenscorrectie of een peiling onder inwoners daarover. De gemeenteraden van Haarlemmermeer en de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude hebben destijds unaniem besloten om beide gemeente ongedeeld te fuseren. Haarlemmermeer ziet nu geen maatschappelijk probleem, waarvoor een grenscorrectie een oplossing is.

VOORSTANDER De gemeente Haarlem is wél voorstander van een grenscorrectie, met als oplossing Spaarndam-Oost (het deel dat nu in Haarlemmermeer ligt) bij Haarlem te voegen. De Dorpsraad Spaarndam deelt dit standpunt. Meer volgens de provincie zijn deze standpunten destijds al meegewogen bij de besluiten van de gemeenteraad van zowel Haarlemmerliede en Spaarnwoude als Haarlemmermeer.

Daarnaast heeft de provincie geconstateerd dat het standpunt van de Dorpsraad niet door alle inwoners van Spaarndam wordt gedeeld. Van de 237 in 2017 ingediende zienswijzen op het herindelingsontwerp, waarvan 223 afkomstig van inwoners uit Spaardam-Oost, steunde 91 procent het voorstel voor de nieuwe gemeente Haarlemmermeer. Dit toont volgens de provincie een ander beeld dan de stelling van de Dorpsraad dat een meerderheid in Spaarndam-Oost voor een fusie met Haarlem is.

INITIATIEFGROEP Daarnaast is onlangs een initiatiefgroep opgestaan, Spaarndamis1, die het met de Dorpsraad oneens is en tot een andere dorpsvertegenwoordiging in Spaarndam wil komen. Ook de Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude ziet geen noodzaak voor een grenscorrectie bij Spaarndam.

De gemeente Haarlemmermeer is niet bereid tot een draagvlakonderzoek voor een grenscorrectie bij de inwoners van Spaarndam. De provincie vindt het niet haar taak om zelf onderzoek te doen naar draagvlak onder inwoners. Dat is een taak van de gemeenten zelf.