• Provincie Noord-Holland

Provincie: meldpunt voor belemmering circulaire economie

NOORD-HOLLAND De provincie Noord-Holland heeft een meldpunt geopend waar bedrijven terecht kunnen als zij wet- of regelgeving tegenkomen bij het duurzamer omgaan met hun bedrijfsvoering. Gedeputeerde Jack van der Hoek opende het loket tijdens het Innovatiefestival Noord-Holland.

Steeds meer ondernemers willen duurzamer worden, zo weet de provincie. Veel van hen lopen tegen belemmeringen aan in wet- en regelgeving. Hierdoor zien bedrijven regelmatig af van het verder ontwikkelen van hun circulaire ideeën. Vanaf nu kunnen bedrijven belemmeringen melden.

LAAGDREMPELIG Via het MRA-loket kunnen ondernemers op een laagdrempelige manier belemmeringen aandragen op het gebied van Europese, landelijke, regionale en lokale wet- en regelgeving. Na melding van de belemmeringen neemt het bevoegde gezag persoonlijk contact op om de casus verder te behandelen.

Het loket is een samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam (provincies Noord-Holland, Flevoland, gemeenten, omgevingsdiensten en Port of Amsterdam).

FESTIVAL De opening van het loket vond plaats tijdens het eerste Innovatiefestival Noord-Holland. Het festival stond in het teken van circulaire economie en innovaties. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven was aanwezig en opende het Versnellingshuis. In het Versnellingshuis bieden experts ondersteuning aan ondernemers, zodat meer kansrijke circulaire businessplannen tot bloei komen en rendabel worden.

Constantijn van Oranje nam deel aan een paneldiscussie over kansen voor innovatieve ondernemers. De provincie Noord-Holland helpt innovatieve ondernemers die versneld willen groeien met ondersteuningsprogramma's als GO!-NHPIM en het InnovatiefondsNH