• Eigen foto

Provincie niet op hoogte van kwetsbaarheid Solaroad

HAARLEMMERMEER De provincie Noord-Holland was niet op de hoogte van de kwetsbaarheid van de Solaroad toen het besloot een belang te nemen in het gelijknamige bedrijf. Dat blijkt uit antwoorden van Gedeputeerde Staten (GS) op vragen van de provinciale PVV. 

De vragen gaan over de kwestie rond een stuk zonneweg dat in maart 2019 in gebruik werd genomen in Haarlemmermeer. Op de parallelweg langs de N232 in Oude Meer, de oude Fokkerweg, is toen een stuk zogenaamd Solarroad aangelegd. In het kort houdt dit in dat het wegdek gevormd wordt door zonnepanelen, waardoor de weg zelf stroom opwekt. 

KWETSBAAR Helaas bleken de wegdelen kwetsbaar en al na een week moesten er rijplaten worden neergelegd omdat er schade aan het wegdek was ontstaan. In januari werd nog besloten dat de provincie Noord-Holland een half miljoen euro ter beschikking stelt voor een aandelenbelang in Solaroad B.V., maar dat was dus voordat bekend werd dat de wegen kwetsbaar zijn voor schade, zo laat GS weten naar aanleiding van vragen van de PVV

'De pilots in Haarlemmermeer en Spijkenisse (waar ook een Solaroad ligt, red.) zijn gestart in maart 2019', zo schrijft GS. Dit terwijl het besluit tot het aankopen van aandelen al in januari werd genomen. 'De schade die nu ontstaan is binnen beide pilots, komt dan ook onverwacht, mede door de uitgebreide tests.'

ONBEKEND Op de vraag wat de oorzaken en de financiële gevolgen zijn voor de provincie, moet GS het antwoord nog schuldig blijven. 'De oorzaak is op dit moment nog onbekend. Het onderzoek naar de oorzaak, de eventuele consequenties en beheersmaatregelen is direct in gang gezet, en wordt gezamenlijk opgepakt door het consortium dat deze pilotprojecten uitvoert. Wanneer de oorzaak van de schade bekend is, kan er een plan van aanpak voor de te nemen maatregelen worden opgesteld, op basis waarvan een raming van de herstelkosten kan worden gemaakt.'

Overigens laat GS ook weten dat er op dit moment geen plannen zijn voor andere zonnewegen, maar wel voor zonnefietspaden. Deze zijn opgenomen in de begroting, maar waar ze precies moeten komen te liggen is nog niet bekend.