Provincie wijst windpark in Haarlemmermeer-Zuid opnieuw af

Zoals bekend wordt er al langere tijd gestreden om een park met tien windmolens in het zuiden van Haarlemmermeer. De gemeente is voorstander van de komst, maar krijgt tot nu toe telkens een nee van Noord-Holland. De provincie wil de bouw van nieuwe windparken nog maar mondjesmaat toestaan. Volgens Noord-Holland is er veel maatschappelijke weerstand tegen de vaak lawaaieringe en lelijke turbines.

Probleem is wel dat Noord-Holland van de rijksoverheid de opdracht heeft gekregen om de energie in toenemende mate duurzaam op te wekken. In 2020 moet al 14 procent duurzaam worden gewonnen, dat wil zeggen door middel van wind- of zonne-energie.

Om die reden is Noord-Holland wat extra windparken toe te staan. Bij de provincie kwamen 17 aanvragen binnen. Maar na een onderzoek zijn daar slechts zes van goedgekeurd. Het plan voor het windpark in Haarlemmermeer-Zuid hoort daar dus niet bij. De stichting Windpark Haarlemmermeer-Zuid kan bij de provincie nog wel bezwaar maken tegen dat besluit.

Bestuurslid Wieger Harkema van deze stichting zag de bui al een beetje aankomen. "De opvatting is dat de beoogde locatie in het voormalige Groene Hart ligt, maar volgens mij geven windmolens op die plek helemaal geen overlast. Ik kan niet in de gevoelens van de tegenstanders treden, maar ik begrijp werkelijk niet waarom er weerstand zou zijn tegen dit windpark. De overlast is minimaal."

Harkema is verbaasd dat het gebied tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep wel geschikt wordt geacht voor het plaatsen van windmolens. "Dat kan daar helemaal niet, want je hebt er met de geluidszones van Schiphol te maken."

De bestuurder is er overigens van overtuigd dat er in de toekomst wel degelijk groen licht komt voor het veelbesproken windpark. "Willen we ons klimaat beschermen, dan komen we er niet onderuit om meer energie duurzaam op te wekken. Dat betekent volgens mij dat er op termijn wel degelijk goedkeuring komt om dit plan uit te voeren."