PvdA bezorgd over inspraak in Badhoevedorp

HOOFDDORP - De PvdA-fractie maakt zich zorgen over de mogelijk gebrekkige participatie die inwoners van Badhoevedorp hebben gehad over het gebied rond het nieuwe dorpshuis. PvdA-raadslid Mieke Booij heeft er schriftelijke vragen over gesteld aan het college.

Aanleiding voor de ongerustheid bij de PvdA is een brief die de dorpsraad van Badhoevedorp vorige week heeft gestuurd aan wethouder Derk Reneman. In de brief wordt melding gemaakt van een rechtszaak, waarin een inwoner van Badhoevedorp hamerde op een goede invulling van het gebied rond het dorpshuis.

De zaak is niet inhoudelijk behandeld, maar in de brief staat wel dat de rechter van oordeel was dat de gemeente de inwoners en dorpsraad van Badhoevedorp 'aan het lijntje' zijn gehouden. Mieke Booij wil van het college weten of het zich in dat oordeel herkent.

Los van die zaak maakt de dorpsraad zich zelf ook grote zorgen over de gang van zaken rond het dorpshuis. De Badhoevedorpers hebben herhaaldelijk aangedrongen op een goed inrichtingsplan voor het gebied, maar zou de dorpsraad inmiddels voor voldongen feiten zijn geplaatst. Het college zou al verregaande besluiten hebben genomen over de inrichting.

De PvdA wil opheldering van het college over de opgetreden frustratie in Badhoevedorp.