• OLYMPUS DIGITAL CAMERA

PvdA pleit voor aanvullend openbaar vervoer

HOOFDDORP Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) kan in het centrum van Hoofddorp worden gerealiseerd zonder de bereikbaarheid of frequentie van het OV te verstoren. Volgens de PvdA kan dit door het huidige lijnennet aan te passen. Daarvoor wil de fractie donderdag tijdens de raadsvergadering met een motie komen.

Er rijden de laatste tijd steeds meer zogeheten snelle bussen door de gemeente. Bussen die minder vaak stoppen om snelheid te kunnen maken. Lijn 340 van R-net tussen Uithoorn naar Haarlem is zo'n HOV lijn. Minder haltes, hoge frequentie, busstroken en dus sneller en efficiënter. Dat dit niet voor iedereen een optimale situatie is, beseft de PvdA terdege.

Deze keuze voor HOV mag wat de PvdA betreft, niet leiden tot minder bereikbaarheid of minder frequente vervoersstromen. Reizigers mogen niet langer onderweg zijn of moeilijker een halte kunnen bereiken.

Woordvoerders Mieke Booij en Remco Bruijnes van de PvdA begrijpen dat een verbetering van het openbaar vervoer voor een grote groep scholieren en forensen kan leiden tot onvrede bij een kleinere groep bewoners. Hoewel de besluitvorming over de aanpassing van lijn 340 al geweest is, betekent dit volgens de fractie niet dat er niets kan worden gedaan om de kleinere groep bewoners die wordt benadeeld tegemoet te komen.

Verantwoordelijk wethouder Derk Reneman heeft al toegezegd dat hij voor aanvullend vervoer zal zorgen bij de betreffende haltes. Hij sprak over een nieuwe halte van MeerOV bij het verpleeghuis Bornholm.

Remco Bruijnes: "Wij zullen donderdag een motie vreemd aan de orde van dag indienen. Daarin verzoeken wij de wethouder dringend alles in het werk te stellen om de bestaande busverbinding naar Zwanenburg weer terug te leggen naar haar oude route over de Kruisweg. De betreffende haltes aan de Kruisweg blijven op die manier niet verstoken van een regelmatige busverbinding, die ook in de avonduren blijft rijden."

De gemeente kan deze optie voorstellen aan Connexxion of aan het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam, die verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer. Dit kan er volgens de PvdA toe leiden dat reizigers gewoon gebruik kunnen blijven maken van de bestaande haltes, ook in de avond.