• Redactie

PvdA wil vogels ongestoord laten broeden tijdens Mud Masters

HOOFDDORP De PvdA vertrouwt erop dat vogels komend weekend tijdens het evenement Mud Masters in Vijfhuizen ongehinderd kunnen broeden. Wethouder Adam Elzakalai heeft toegezegd dat de routes van het populaire evenement ruim om de broedende vogels worden heen gelegd, maar PvdA-raadslid Willem Klijn is er niet zo gerust op.

Aan Mud Masters doen komend weekend meer dan 14.000 sportliefhebbers mee. De PvdA vraagt zich af of de natuur hier ook plezier aan gaat beleven. Door de duizenden sporters wordt het rustig broeden verstoord. Bij sportevenementen moet rekening gehouden worden met de natuur.

Sinds 2012 werd Mud Masters steeds begin maart gehouden, ruim voor het begin van het vogelbroedseizoen. Vogels bouwen hun nesten later in het jaar. Daarom hadden ze geen last van het evenement. Dit jaar vindt het sport evenement echter midden in het broedseizoen plaats. De gevolgen voor vogels zijn groot: een verstoring van het broeden dat alleen in rust kan plaatsvinden. De PvdA maakt zich hier zorgen over en staat hierin niet alleen

.

De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en Natuureducatie en Duurzaamheid Zuid-Kennemerland maakten bezwaar bij de gemeente tegen de vergunning. De gemeente heeft het bezwaar afgewezen omdat naar haar oordeel voldoende preventieve maatregelen zijn genomen.

Raadslid Willem Klijn heeft hier in februari vragen over gesteld aan verantwoordelijk wethouder Adam Elzakalai. De PvdA wil dat na afloop van het evenement goed wordt geëvalueerd. Klijn: "Als blijkt dat het broeden is verstoord, moeten de volgende Mud Masters weer buiten het broedseizoen worden gehouden."