• Eric van Lieshout

Raad heeft haast met maatregelen op de Ringdijk

HOOFDDORP De gemeenteraad vindt dat er op korte termijn maatregelen moeten worden genomen om de Ringdijk verkeersveiliger te maken. Dat bleek donderdag tijdens een debat in de raad over de visie op de Ringdijk en de Ringvaart.

Een hele rij dijkbewoners drong er bij de raad op aan om in actie te komen. Erik Hoogenboom van de buurtvereniging Nieuwemeer ging daarin het verst. Volgens hem klopt de inrichting van de Nieuwemeerdijk en de Akerdijk simpelweg niet maar weigert de gemeente er iets aan te doen. "Er gebeurt al 2,5 jaar geen fluit."

Volgens Hoogenboom wil de Bond van Verzekeraars stappen tegen de gemeente nemen vanwege de gevaarlijke situatie op de dijk. "Wij zijn het meer dan zat." De dijkbewoner vond dat de fase van praten inmiddels achter ons ligt. Er moet iets gebeuren.

De noodkreet van Erik Hoogenboom en andere dijkbewoners was niet aan dovemansoren gericht. Raadslid Anneke van der Veer en de fractie van Een Haarlemmermeer willen een motie indienen om op korte termijn te beginnen met de aanpak van de Nieuwemeerdijk en de Akerdijk.

Wethouder Derk Reneman van Verkeer zei ook veel belang te hechten aan een veilige Ringdijk. Volgens hem zijn de Akerdijk en de Nieuwemeerdijk echter niet eerder aan de beurt van 2018 en 2020. Dat heeft te maken met de planning van het hoogheemraadschap van Rijnland, dat in die jaren de dijk gaat ophogen.

Reneman zegde de raad toe dat hij bij Rijnland gaat bepleiten om die werkzaamheden wat naar voren te halen. Lukt dat niet, dan blijft de oorspronkelijke planning wat de wethouder betreft staan. Reneman raadde de raad aan de aanpak dan niet naar voren te willen halen, want anders is er geen geld meer voor participatie.

Volgens de wethouder is bij de uitvoering van de plannen participatie hard nodig. De opzet is om de gehate chicanes weg te halen, maar als dat gebeurt moeten er wel zogeheten knippen worden aangebracht om het verkeer op de dijk te matigen. Dat vergt volgens Reneman veel overleg met omwonenden.

De gemeenteraad stemt volgende week over de visie op de Ringdijk en de moties die raadsfracties willen indienen.