• Ton Dijkstra

Raad heeft vertrouwen in aanpak stankoverlast Meerlanden

HOOFDDORP Een meerderheid van de gemeenteraad heeft vertrouwen in het plan van aanpak voor bestrijding van de stankoverlast rond afvalverwerkingsbedrijf Meerlanden in Rijsenhout. Dat bleek donderdagavond tijdens een discussie in de raad.

HAP-fractievoorzitter Johan Rip maakte zo'n beetje als enige spreker duidelijk veel verder te willen gaan om de veelgeplaagde omwonenden van Meerlanden tegemoet te komen. Hij wilde dat er nader onderzoek wordt gedaan naar de vermoedelijke bron van de problemen, de menghal. Volgens hem is dat tot nu toe onvoldoende gebeurd.

De HAP had eerder aangegeven dat ook verplaatsing van het bedrijf een optie is om de omgeving eindelijk te verlossen van de stank. Johan Rip kreeg daarvoor weinig handen op elkaar. Fractievoorzitter Kees van der Linden van Onafhankelijk Liberaal rekende voor dat deze oplossing de gemeente zeker 16 miljoen euro zou gaan kosten. CDA-fractievoorzitter Mariëtte Sedee vulde aan dat de afvalstoffenheffing in dat geval aanzienlijk zal stijgen.

De fractieleider van de HAP kreeg slechts bijval van fractieassistent Bob Chevallerau van Een Haarlemmermeer. Hij vroeg zich af of het oude plan om Meerlanden te verplaatsen naar bedrijventerrein De Liede niet uit de kast kon worden gehaald.

Johan Rip zei teleurgesteld te zijn in de uitkomst van de discussie en de weinige steun van de andere fracties. Een meerderheid zei vertrouwen te hebben in de aanpak die de nieuwe directie van Meerlanden voor ogen heeft. Ook verantwoordelijk wethouder John Nederstigt zit op dezelfde koers. De raad heeft vorige maand tijdens een informatieve bijeenkomst te horen gekregen wat Meerlanden van plan is om de stank te lijf te gaan.

Omwonenden van het bedrijf zijn de overlast inmiddels meer dan zat. Voorafgaand aan de politieke discussie zeiden twee van hen donderdag tegen de raad dat de maat vol is. Buiten zitten is er in het voorjaar en de zomer niet bij. "Het stinkt bij ons als een bunzing", aldus een bewoner.