• Ton Dijkstra

Raad kritisch over evenementenbeleid

HOOFDDORP Meerdere fracties in de gemeenteraad zijn erg kritisch over het evenementenbeleid van de gemeente. Wethouder Adam Elzakalai kreeg donderdag tijdens een debat in de raad van meerdere kanten te horen dat het wel wat ambitieuzer mag als het om evenementen gaat. De wethouder kon weinig met die kritiek.

CDA-raadslid Herman Koning sprak over een zeer eenzijdige nota over het evenementenbeleid. Het stuk staat vol met 'turbotaal' en is slechts een opsomming van wat er op dit moment al aan evenementen te beleven is in de polder. Koning zei dat er met woord wordt gerept over de overlast die inwoners ervaren.

Fractieassistent Koos de Vries van de ChristenUnie-SGP sloot zich bij die kritiek aan. "De nota heeft een sterk economisch stempel, terwijl toch de burgers de invalshoek zouden moeten zijn."

VVD-raadslid Jurgen Nobel nam het op voor zijn eigen wethouder Elzakalai. Volgens hem staat er wel degelijk in de nota dat het college aandacht heeft voor de overlast van sommige evenementen. Hij vroeg zich af of het CDA dat sommige evenementen worden geschrapt. Dat is de bedoeling niet, zo reageerde Herman Koning, maar wat het CDA betreft is de grens wel bereikt.

HAP-raadslid Sophie van de Meeberg zag veel te weinig ambities in de nota. Zij noemde dat teleurstellend. PvdA-raadslid Mieke Booy was benieuwd wat haar collega daar nou precies mee bedoelde. Als ze meer of andere evenementen wil, moest ze daar mee komen, vond zij.

Fractievoorzitter Nicole Mulder van GroenLinks stelde dat er tal van evenementen te bedenken zijn, bij voorbeeld op het gebied van duurzaamheid en natuur en landschap. Zij meende dat de nota onvolledig was. "Ik kijk uit naar het volgende stuk."

Wethouder Elzakalai benadrukte dat de gemeente geen evenementen organiseert, maar dat graag overlaat aan deskundige bureaus die daar veel beter in zijn. "Wij zijn vooral voorwaardescheppend." De wethouder begreep eigenlijk niet goed waar de critici zich nou eigenlijk druk om maakten. Er is door het jaar heen toch voldoende te beleven aan evenementen, zo meende hij.