• www.wickevoort.nl

Raad van State wijst bezwaren tegen Wickevoort af

CRUQUIUS De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vorige week alle bezwaren tegen de bouw van de nieuwbouwwijk Wickevoort in Cruquius van de hand gewezen. In Cruquius zelf is de beslissing van de Raad van State met grote teleurstelling ontvangen.

De gemeenteraad stemde maart vorig jaar in met het plan Wickevoort. Het plan voorziet in de bouw van ruim 750 woningen en een stadsboerderij. Omwonenden verzetten zich fel tegen de nieuwbouw. Het belangrijkste bezwaar is dat de Spieringweg extra verkeersdrukte helemaal niet aan kan. Bewoners zijn bang voor levensgevaarlijke situaties.

De tegenstanders van de nieuwbouw, naast inwoners ook bedrijven in de omgeving, hebben hun bezwaren eind vorig jaar aan de Raad van State voorgelegd, de hoogste bestuursrechter in Nederland. Die heeft de critici vorige week op alle punten in het ongelijk gesteld.

Volgens de Raad van State is met een fietstunnel bij de Cruquiusbrug en een extra voorsorteerstrook een goede verkeersafwikkeling gegarandeerd. De Raad baseert zich daarbij op een onderzoek uit 2008, waarin de conclusie wordt getrokken dat het verkeer op de Spieringweg en de N201 niet hoeft vast te lopen als de wijk Wickevoort wordt gebouwd.

De Raad van State vindt verder een fietspad langs de Spieringweg naar Vijfhuizen niet nodig. Volgens de Raad is daar simpelweg de ruimte niet voor. De gemeenteraad had in een motie wel om een onderzoek naar een vrijliggend fietspad gevraagd.

Inwoners van Cruquius zijn ronduit verbijsterd over de uitspraak van de Raad van State. Ze zijn het niet eens met de argumenten die zijn aangevoerd om de bezwaren van omwonenden af te wijzen.

Bewoner Henk van Hulsel is namens de omwonenden erg teleurgesteld. "Inmiddels hebben de wethouders, die de aanjagers van dit nieuwbouwplan waren, zich met een wachtgeldregeling uit hun functie teruggetrokken. Als het plan gerealiseerd is in 2025-2030 zal niemand van de huidige leden van de Raad van State of de gemeenteraad zich verantwoordelijk voelen voor dit plan. Na ons de zondvloed."

"Wellicht zullen hun toekomstige opvolgers dan in gebruikelijke termen 'hun politieke verantwoordelijkheid nemen' als de verkeersproblematiek op de Spieringweg toch onderschat is."