• Einde weg.

    MB

Raad wil pijn Zwaanshoek en Beinsdorp verzachten

HOOFDDORP Nu er defnitief is besloten om de Duinpolderweg via de zogeheten middenvariant aan te leggen, wil de gemeenteraad van Haarlemmermeer de pijn voor de geplaagde dorpen Zwaanshoek en Beinsdorp zoveel mogelijk verzachten. Dat bleek donderdagavond tijdens een debat in de raad.

De gemeenteraad toonde zich unaniem ontstemd over de keuze voor de middenvariant. De politiek had zich eerder helder uitgesproken voor een zuidelijke route voor de Duinpolderweg. Ook een adviesgroep met belanghebbenden had een voorkeur voor die variant. Provinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland hebben echter voor een ander tracé gekozen.

De middenvariant is heel ongunstig voor vooral Zwaanshoek. De Duinpolderweg komt straks in het ergste geval dwars door het dorp te lopen. Twee weken geleden lieten inwoners van Zwaanshoek en ook Beinsdorp aan de gemeenteraad weten erg boos te zijn.

Sommige fracties schoven de schuld van de bittere teleurstelling in de schoenen van verkeerswethouder Derk Reneman. CDA-fractieassistent Erik van der Peet stelde vast dat de gemeente Hillegom hard de trom heeft geroerd toen de zuidvariant de voorkeur had. Haarlemmermeer had dat volgens hem ook kunnen doen toen de middenvariant opeens in beeld kwam. Maar het college heeft zich vooral stil gehouden, zo meende Van der Peet.

Wethouder Reneman vond alle verwijten aan zijn adres onterecht. Hij stelde dat hij steeds de lijn van de gemeenteraad heeft gevolgd. Volgens hem is weliswaar uitgesproken dat de voorkeur naar de zuidvariant uitging, maar dat Haarlemmermeer een eventuele middenvariant niet zou blokkeren. Want die Duinpolderweg moet er hoe dan ook komen, zo vond Reneman.

De wethouder maakte er geen geheim van dat hij het ook moeilijk heeft met de uiteindelijke keuze. Als bestuurder is het een zware klus om te komen melden dat woningen en bedrijven weg moeten. Reneman is overigens al in Zwaanshoek geweest om met de direct betrokkenen te praten.

Raadsfracties drongen aan op een tunnel en een aquaduct. Volgens HAP-raadslid Henk van Steenis moet dat een keiharde eis worden. Wethouder Reneman vond dat geen verstandige stap. Door nu al eisen op tafel te liggen, krijg je als gemeente over enkele jaren de rekening gepresenteerd en bestaat de kans dat de Duinpolderweg misschien helemaal niet doorgaat.

Reneman zag veel meer in zogeheten flankerende maatregelen om inwoners van het geplaagde gebied enigszins tegemoet te komen. Probleem is dan weer dat bewoners soms onderling sterk verdeeld zijn wat ze precies willen. De wethouder stelde de raad voor om met de betrokkenen te gaan praten en dan met een motie te komen voor de gewenste verkeersmaatregelen.