• Cruquius Museum
  • Cruquius Museum
  • Cruquius Museum
  • Cruquius Museum

Waterleiding gesprongen voor deur van Cruquius Museum

CRUQUIUS Een dijkdoorbraak, recht voor de deur bij het Cruquius Museum? Nee, zo ernstig is het gelukkig niet. Wel is er eerder vandaag een waterleiding gesprongen in de omgeving, wat leidt tot de nodige wateroverlast. 

Gemaal de Cruquius, robuust en beeldbepalend icoon voor de drooglegging van Haarlemmermeer. Dankzij de in dit gebouw gevestigde bijzondere stoommachine hebben we in Haarlemmermeer al 1,5 eeuw droge voeten. Dat nu precies daar een situatie ontstaat die wel een beetje lijkt op een dijkdoorbraak, is toch op z'n minst opmerkelijk te noemen.

VERHELPEN Maar gelukkig gaat het hier niet om een dijkdoorbraak, maar 'slechts' om een gesprongen waterleiding. Inmiddels zijn mensen van de brandweer en waterbedrijf PWN druk bezig met het verhelpen van de lekkage. Tot die tijd kunnen bezoekers van het museum helaas geen gebruik maken van het toilet en zijn het theehuis en de parkeerplaats achter het gemaal gesloten. 

Bij het museum zelf kunnen ze er de humor nog van inzien en daarom is er een ludieke actie bedacht. Wie vandaag met een zandzak naar het museum komt, maar gratis naar binnen.