• Nederland, Noord-Holland, Gemeente Haarlemmermeer, 13-11-2014. Park 21 Deelgebied 2. Standpunt brug Zuidtangent. Kijkrichting IJweg, deelgebied 1. Rechts loopt de Nieuwe Bennebroekerweg en achetr ligt Tuincentrum Groenrijk

    Mariette Carstens Fotografie

Recreatieplas noodzaak in Park21

HOOFDDORP Park21, het 1000 hectare grote recreatiegebied tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep, kan niet zonder recreatieplas. Dat heeft de gemeente na onderzoek geconcludeerd. De wethouders Tom Horn en John Nederstigt maakten de uitkomst van het onderzoek dinsdag bekend tijdens het wekelijkse persuurtje.

De gemeente besloot begin dit jaar tot een herijking van de plannen voor Park21. De wethouders noemden dat destijds 'een pas op de plaats'. Bekeken werd of sommige onderdelen niet anders of goedkoper zouden kunnen. Ook is onderzocht of de recreatieplas niet kan worden geschrapt.

Het antwoord op die laatste vraag is in elk geval nee, zo maakte wethouder Horn duidelijk. "Een waterplas maakt een gebied aantrekkelijk en daardoor zijn meer marktpartijen bereid om geld te investeren in het gebied." De recreatieplas komt er dus wel.

Om ondernemers over de streep te trekken om geld te steken in het gebied wil de gemeente naast de recreatieplas in elk geval een hoofdstructuur met groen, fietspaden en voorzieningen realiseren. Een deel van die structuur is er inmiddels al.

Verder heeft de gemeente vastgesteld dat Park21 niet meer per deelgebied hoeft te worden ontwikkeld. Dat kan ook in kleinere partjes, kavels grond. Volgens het college van B en W wordt de ontwikkeling van de plannen daardoor flexibeler.

Zoals al eerder gemeld wil de gemeente in Park21 een duurzaam watersysteem tot stand brengen. Volgens wethouder Nederstigt is daarover overleg gaande met agrariërs in het gebied. Boeren hoeven niet direct mee te doen aan dit nieuwe systeem, zo benadrukte hij. Deelname is vrijwillig.

Agrariërs spelen hoe dan ook een belangrijke rol in de plannen voor het gebied. Zo is kort geleden een pachtovereenkomst gesloten voor Parklanden, een gebied van 60 hectare waar stad en platteland elkaar ontmoeten in allerlei creatieve en innovatieve projecten. Vier boeren hebben hier hun naam aan verbonden.

De gemeente hoopt dat meerdere agrariërs een andere koers willen varen om van Park21 uiteindelijk een succes te maken. Voor boeren die dat niet willen, wordt in de toekomst ruilverkaveling aangeboden. Zij kunnen naar een andere kavel buiten Park21 verhuizen.

Al eerder is besloten om een groot themapark in Park21 aan te leggen. Als thema is voor 'Holland' gekozen. Een consortium van bedrijven is dit concept aan het uitwerken. Het resultaat wordt eind dit jaar verwacht. De wethouders Horn en Nederstigt hebben er alle vertrouwen in dat Park21 in de toekomst een internationale trekpleister wordt van formaat.