• Ton Dijkstra

Rekenkamer: blik vooruit in woonbeleid

HOOFDDORP De gemeente speelt goed in op de huidige behoeften in de woningmarkt maar mag de blik best wat meer vooruit richten. Dat stelt de gemeentelijke Rekenkamercommissie (RKC) in een onderzoeksrapport dat kort geleden naar de gemeenteraad is gestuurd.

Het huidige regionale nieuwbouwbeleid is vooral gericht op het realiseren van 10 procent vrije sector huurwoningen en 30 procent sociale huurwoningen. De vraag is volgens de RKC of deze verdeling aansluit bij de toekomstige behoefte in Haarlemmermeer. De commissie adviseert de gemeente de woonbehoeften van verschillende doelgroepen en woningtypen te onderzoeken en daarbij onder meer corporaties, ouderenverenigingen, zorginstellingen en corporaties te betrekken.

De gemeente heeft te maken met allerlei partijen die grote invloed hebben op het woonbeleid als het gaat om hoeveelheid en aard van de woningbouw, zo stelt de Rekenkamer vast. Zij sluit met haar beleid aan bij het regionaal vastgesteld beleid en heeft doelstellingen voor het realiseren van voldoende en gedifferentieerd aanbod onder meer voor lagere inkomensgroepen, starters, jongeren en mensen met een zorgbehoefte.

Ondertussen is de vraag in het woningmarktgebied van de gemeente vrijwel onuitputtelijk en de woningmarkt verandert steeds. Het onderzoek wijst uit dat de realisatie van de woningproductie achterblijft bij de huidige doelen. De woningvoorraad neemt maar mondjesmaat toe, ook het percentage sociale huur blijft achter bij de doelstelling van 30 procengt. Dit komt deels door de recente woningcrisis. Het aanbod neemt de laatste jaren weer gestaag toe.

De RKC constateert dat de gemeente adequaat inspeelt op de actuele behoefte in de woningmarkt, maar benadrukt dat het ook nodig is het woonbeleid proactief en integraal te vertalen van naar meerjarige doelen. Eenmaal vertaald naar concrete doelen kan het gemeentebestuur aan voldoende 'knoppen' draaien om deze doelen te bereiken, ondanks de afhankelijkheid van andere partijen.