• Voorganger Albert Best: - Wij willen een oase van geestelijke rust bieden. -

    Jan Aukes

Eigen kerk voor De Oase in gebouw van De Graankorrel

HOOFDDORP De Volle Evangelie Gemeente Hoofddorp De Oase, kortweg VEGH De Oase, heeft voortaan zijn eigen kerkgebouw. "Op dezelfde locatie waar we al 14 jaar op zondag onze bijeenkomsten houden", zegt Albert Best. "Tot nu toe huurden we ons 'huis' - gebouw De Graankorrel in Overbos - van de Christelijk Gereformeerde Kerk De Graankorrel. Zij zijn onlangs verhuisd naar de IJweg en hun pand stond te koop. God heeft het mogelijk gemaakt dat we het konden kopen en daar zijn we heel erg blij mee."

Anja Maas

Albert Best is voorganger bij De Oase, de naam die de VEGH als toevoeging heeft uitgekozen. "Omdat wij een oase van geestelijke rust willen bieden aan iedereen die zich bij ons thuis wil voelen", legt hij uit. "We zijn 14 jaar geleden in Hoofddorp als zelfstandige gemeenschap ontstaan, omdat God Zijn liefde voor deze plaats in ons hart legde. We besloten "zendeling in eigen stad" te worden en te starten als eigen gemeente vanuit een 'volle evangelische visie'. Dat houdt in dat bij ons het Oude en Nieuwe Testament van de Bijbel samen en ongescheiden centraal staan. Daarbij zoeken we naar een interpretatie van Gods woord, zoals die past bij mensen die leven in de 21ste eeuw. God is onder de mensen, Jezus was onder de mensen, Jezus hield van de mensen. Dan moet een kerkgemeenschap oog hebben voor wat zich anno nu bij mensen afspeelt en midden in de maatschappij staan."

GEESTELIJKE WOESTIJN Religie speelde in het leven van Albert Best altijd een belangrijke rol. "Ik ben katholiek gedoopt, maar in mijn tienertijd kwam ik via mijn moeder in contact met het evangelie, zoals evangelische kerken (onder andere de Pinkstergemeente) dat uitdroegen. Het raakte me direct, het werd 'mijn kerk'. Aanvankelijk zag ik voor mij geen loopbaan als geestelijk begeleider. Ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd en na mijn afstuderen werkte ik onder andere als technisch adviseur. Maar vanaf de start van De Oase, zo'n 14 jaar geleden, ben ik voorganger, of pastor, zoals wij zeggen. Ik woon al meer dan 25 jaar in Hoofddorp. Ik vind het een bruisende plaats, volop in ontwikkeling. Maar ik zag ook een 'geestelijke woestijn'. Het accent lag zo bij het materiële. En de mens leeft niet bij brood alleen, toch? Zo ontstond het initiatief voor het oprichten van De Oase: een kerkgemeenschap voor iedereen, jong en oud, uit alle windstreken. Maar waar onze leden ook vandaan komen, onze voertaal is Nederlands. Dat wil ik graag benadrukken."

ANDERE NAAM De Oase heeft nu dus zijn eigen kerkgebouw en dat houdt in, dat Albert Best en de zijnen hun pand kunnen aanpassen aan hun eigen wensen. "We zijn al aan de slag met het interieur. En we zijn op zoek naar een nieuwe naam, want De Graankorrel was gekoppeld aan de Christelijk Gereformeerde Kerk, de vorige eigenaar. Hoe we ons gebouw gaan noemen? Dat staat nog niet vast. We denken aan Gods Glorie Huis. Van daaruit presenteren we ons als een jonge, dynamische kerkgemeenschap, vol passie voor God en voor de mensen in onze woonplaats."