• Henk van Ommeren

Renovatie Boezembruggen

ZWANENBURG De leden van de Dorpsraad Zwanenburg/Halfweg werden in hun maandelijkse overleg bijgepraat over de stand van zaken rond de renovatie van de Boezembruggen. Vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat vertelden dat de plannen aangepast moesten worden vanwege de aanwezigheid van explosieven.

In de oorspronkelijke plannen zouden de beide brugdelen op vier plaatsen ondersteund worden. Nadat gebleken is dat een groot deel van het gebied verdacht was vanwege de mogelijke aanwezigheid van explosieven moest gekeken worden naar een alternatieve oplossing. Met slechts een steunpunt zou er een bijvoorbeeld een 40 meter hoge tuiconstructie gebouwd moeten worden om de overspanning van 75 meter te kunnen maken. Een andere mogelijkheid is een geheel betonnen constructie, die dan ruim twee meter dik zou moeten worden. Dit kan niet worden uitgevoerd vanwege de te steile toe rit aan beide kanten van de bruggen. Omdat er dus een tweede steunpunt in verdacht gebied moet worden gebouwd, zal in het voorjaar op die plek nader onderzoek naar explosieven worden uitgevoerd.