• Eigen foto

Resultaat van Deltaplan Bereikbaarheid onduidelijk

HOOFDDORP Het is achteraf niet vast te stellen of de projecten van het Deltaplan Bereikbaarheid daadwerkelijk hebben bijgedragen aan een betere bereikbaarheid in de regio. Dat stelt de gemeentelijke Rekenkamercommissie (RKC) in een onderzoeksrapport.

De gemeenteraad ging in 2012 akkoord met het Deltaplan, dat tot stand kwam na het raadplegen van inwoners en ondernemers over de knelpunten in de bereikbaarheid. De raad stelde in totaal 31.5 miljoen euro beschikbaar voor tal van projecten, waarvan de aanleg van de Duinpolderweg nog steeds in de pen zit. De uitvoering van de projecten werd over meerdere jaren uitgesmeerd.

De Rekenkamer vindt dat niet meer is te zeggen of alle projecten effect hebben gehad of niet. Dat heeft volgens de commissie twee redenen. Ten eerste waren de doelen van de projecten zeer breed omschreven. De gemeenteraad was daardoor onvoldoende in staat om te controleren wat met de uitvoering van de projecten bereikt moest worden.

Daarnaast zijn de projecten slechts incidenteel of helemaal niet 'gemonitord'. Daardoor is een helder beeld over de doelmatigheid van de inspanningen niet mogelijk, aldus de Rekenkamercommissie. Het is daarom ook niet mogelijk om te beoordelen of de uitgave van de 31.5 miljoen euro nuttig is geweest.

Het huidige college van B en W heeft nog niet zo lang geleden een formeel punt gezet achter het Deltaplan Bereikbaarheid. Het plan is ingewisseld voor een mobiliteitsvisie, die ongeveer dezelfde doelen beoogt.

Dat de bereikbaarheid in de regio nog altijd niet op orde is, blijkt wel uit de waarschuwing die wethouder Derk Reneman van Verkeer en Vervoer kort geleden tijdens een VVD-bijeenkomst deed. Als er niet snel maatregelen worden genomen, dreigt het verkeer in deze regio aan alle kanten vast te lopen, zo zei hij.