• Eigen foto
 • Impressie van hoe de nieuwe brug er uit moet komen te zien.

  Eigen foto
 • Impressie van hoe de nieuwe brug er uit moet komen te zien.

  Eigen foto
 • De opening van de oude brug in 1925.

  Eigen foto
 • De bouw van de oude brug in 1925.

  Eigen foto

Rijkswaterstaat zet bij Halfweg schaar in Boezembrug uit 1925

HALFWEG In het kader van het verbeteren van de N200 is deze week een begin gemaakt met de sloop van de Boezembruggen over het Zijkanaal F bij Halfweg. Er is op delen van de bruggen chroom-6 aangetroffen, maar dat levert volgens de betrokken partijen geen gevaar op voor de omgeving. 

De Boezembruggen in Halfweg zijn een belangrijke schakel in de verbinding tussen Haarlem en Amsterdam. Deze week is begonnen met de sloop van de zuidelijke Boezembrug in Halfweg. Een grote kraan knipt de oude stalen brug, die bijna 100 jaar oud was en stamt uit 1925, in stukken. De sloop en vervanging zijn onderdeel van het vervanging- en renovatieprogramma van Rijkswaterstaat.

CHROOM-6 Op delen van de Boezembruggen is verf met chroom-6 aangetroffen. Dit is een giftige en kankerverwekkende stof, die de afgelopen jaren meermaals in het nieuws is geweest. Om te voorkomen dat er dampen en of stof vrij komt met chroom-6, worden de stalen Boezembruggen kapot geknipt en wordt het staal in containers afgevoerd. De werknemers die de sloop uitvoeren, dragen persoonlijke beschermingsmiddelen.  

De reden dat de bruggen, waarvan de zuidelijke in 1925 werd gebouwd, moeten worden vervangen, is het feit dat ze de belasting van het moderne verkeer niet meer aan kunnen. Het grootschalige onderhoud aan de N200 was het vliegwiel voor alle partners in de regio om de handen ineen te slaan om de nieuwe brug beter in het dorp in te passen.

BEREIKBAAR "Door intensief samen te werken met gemeente Haarlemmermeer en krachten te bundelen ligt er straks een nieuwe brug die de regio bereikbaar houdt en die de leefbaarheid in Halfweg verbetert", zo weet Nienke Bagchus-Winkel, directeur Netwerkmanagement van Rijkswaterstaat. "Zowel de bewoners van Halfweg áls de weggebruikers gaan er straks op vooruit."

De nieuwe brug krijgt een scherpere bocht, waardoor automobilisten langzamer gaan rijden. Op de brug komt meer ruimte voor fietsers. Voor de voetgangers vormt de brug een brede wandelpromenade langs het water, lager gelegen en afgescheiden van het snel- en fietsverkeer. In het wandelgedeelte komt een uitkijkpunt voorzien van banken dat dient als ontmoetingsplek. In het dorp komen meer bomen, hagen en groen. Ook wordt de doorstroming van Zijkanaal F bij en het zicht op de oude sluisjes verbeterd. Voordat het zover is, heeft Halfweg eerst te maken met verkeers- en bouwhinder.

ZO MIN MOGELIJK HINDER De N200 blijft open voor verkeer; op de noordelijke Boezembrug blijft één rijstrook per rijrichting beschikbaar. Fietsers en voetgangers worden omgeleid. Bij de sloop en nieuwbouw van de brug wordt een werkwijze gebruikt die zo min mogelijk hinder voor de omgeving veroorzaakt. Zo worden de funderingspalen in de grond geduwd in plaats van geheid. De vervanging van de boezembruggen is onderdeel van het Project de Nieuwe N200 en wordt uitgevoerd door aannemerscombinatie ééN200.

De sloopwerkzaamheden duren tot medio juli. Vervolgens begint de bouw van de nieuwe brug die naar verwachting in het voorjaar van 2020 gereed is.